logo

istanbul escort istanbul escort istanbul escort escort bayan

Oruç tutan neden az?


facebooktwitter
aliozdemir
aozdemir53@hotmail.com

Bu yazıda öne süreceğim konular kişisel görüşlerimdir. Bunların tümü doğrudur ya da yanlıştır diyemem. Sadece gözleme ve iletişimlere dayalıdır.

46 yaşında bir vatandaşım. Hasbelkader ergenlik çağından beri İslam dininin emir ve yasaklarına riayet etmeye çalışıyorum. Aşırı muhafazakar (tutucu) ya da ateist (dinsiz) de değilim.

Bu yaşıma kadar İslamiyeti ve diğer dinleri anlamak / öğrenmek için onlarca kitap, yüzlerce makale okudum. Hala da incelemelerimi sürdürmekteyim.

30 yıldır devam eden İslam dinini öğrenme sürecimin sonucunu bir kitap olarak yayınlamayı da düşünüyorum. Kitabın taslağı da hazır durumda. Ancak anarşist, mürted, kafir, dinsiz, reformist, laikçi, şirk koşan, günahkar vb. gibi damgalar yemekten, dışlanmaktan çekindiğim için çalışmamı erteliyorum. Yazacağım kitapta İslam dininden, Kur’an-ı Kerim’den ne anladığımı, 114 sureden öğrendiklerimin ne olduğunu, dine bakış felsefemi ifade etmek istiyorum. Ancak çoğunluğu Sünni ekolünün Hanefi mezhebine bağlı olan Türk halkının demokrasiyle eşleşmeyen sert tepkilerinden çok çekiniyorum.

Dünya üzerinde yaşayan 1.5 milyar Müslümanın tabi olduğu bir tek kutsal kitap (Kur’an) olmasına rağmen uygulamada bir çok mezhep (Hanefi, Maliki, Hanbeli, Şafii, Caferi,  tarikat, cemaat, fraksiyon karşımıza çıkmaktadır.

Kur’an-ı Kerim ve peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in sünneti dışında İslamiyete bir çok eklemenin yapıldığını düşünüyorum. Doğru olmayan bir çok emir sahih hadis diyerek dinimize sokulmuştur. Aşağıdaki çizelgede önde gelen dört mezhebin çelişkili açıklamalarına bazı örnekler verilmiştir.

2014 yılı itibariyle yaşadığım küçük Anadolu şehrinde yaşayan bir çok yetişkin insanımızın oruç tutmadığını görüyorum. Bu konuda onları asla suçlamıyorum. Zira insanların kafasında oluşan İslamiyet fotoğrafı çok bulanıktır. Yani insanlarımız gerçek İslamiyeti bilmemektedir. Namazlarda okunan duaların anlamını, camilerde okunan Kur’an ayetlerinin anlamını bilen çok azdır. Ayrıca piyasada bulunan 20 kadar Kur’an meali arasında da çok önemli farklar vardır.

Radyo, TV, gazete, kitap, dergi, web sitesi gibi mecralarda topluma seslenen din uzmanlarının ifade ettikleri birbirinden çok farklıdır. Herkes kendine göre bir din anlattığı için kafası karışan sıradan insanlarımız dinden uzaklaşmaktadırlar. Mehmet Şevket Eygi, Cemalnur Sargut, Abdülaziz Bayındır, Süleyman Ateş, Yaşar Nuri Öztürk, Şahin Filiz, Adnan Oktar, Hayrettin Karaman, Nihat Hatipoğlu, Ahmet Mahmut Ünlü, Mustafa Karataş, Eren Erdem, İhsan Eliaçık, Fethullah Gülen, Mustafa İslamoğlu, Bayraktar Bayraklı, Turan Dursun, İlhan Arsel, İskender Evrenosoğlu vb. gibi kişilerin din konusundaki izahatları birbirini tutmamaktadır.

S. Arabistan’da güneşin doğuşuyla batışı arasındaki zaman 10-13 saat arasında değiştiği için bu ülkede oruç tutmak nispeten kolaydır. Ancak insanlar ülkemizde 16-18 saat oruçlu kalmak zorundadırlar. Bu da bedenen ağır işlerde çalışan bir çok insanımızın dayanma gücünün üzerinde bir zamandır. Hele ki kutuplara daha yakın ülkelerde (Almanya, Hollanda, Finlandiya, Danimarka, İsveç vb.) yaşayan Müslümanlar 20-23 saat oruç tutmak zorunda kalmaktadırlar.

Bazı din uzmanları (Abdülaziz Bayındır, Bayraktar Bayraklı vb.) ülkemizde oruca başlama saatinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanlış hesaplandığını bu nedenle insanların 60-70 dakika fazla oruç tutmak zorunda kaldıklarını da ifade etmektedirler.

Konuyu toparlarsak, mezhepler, tarikatlar, cemaatler, gerçek bilgileri saklayan din uzmanları nedeniyle Türk halkı gerçek İslamiyeti öğrenememektedir. Dinin ne olduğunu bilmeyen insanlar ise namaz, oruç, zekat vb. gibi ibadetlerden uzak durmaktadırlar.

Önde gelen mezheplerin çelişkili açıklamalarına / önerilerine örnekler

Konular Hanefi Maliki Şafii Hanbeli
1   Ölü hayvanın derisi helal midir?  Haram  Helal  Haram  Helal
2  Yılan balığı yemenin hükmü nedir? Helal _ _ Haram
3   Erkeğin kırmızı elbise giymesinin hükmü nedir? Mekruh  Helal  Haram  Mekruh
4   Erkeğin sarı elbise giymesinin hükmü nedir?  

Haram

 

Helal

 

Haram

 

Haram

5   Ud, zurna, dümbelek, boru davul çalmak nedir? Mekruh Helal Helal Haram
6   Karga eti yemenin hükmü nedir? Haram Helal Haram Haram
7 At eti yemenin hükmü nedir? Haram Helal _ _
8   Midye yemenin hükmü nedir? Haram Helal _ _
9  İstiridye yemenin hükmü nedir? Haram Helal _ _
10 Kırlangıç eti yemenin hükmü nedir? Helal Helal Haram Haram
11 Kartal eti yemenin hükmü nedir? Haram Helal Haram Haram

 

12 İlk iki rekatta Fatiha okumanın hükmü nedir?  Vacip  Farz  Farz  Farz
13 Rüku ve secdelerde tesbih etmek nedir? Sünnet _ Sünnet Vacip
14 İlk iki rekatta Fatiha’dan sonra sure okumak nedir?  Vacip  Mübah  Sünnet  Sünnet
15 Vitir namazının hükmü nedir? Vacip Sünnet Sünnet Sünnet
16 Tüysüz bir delikanlıya değen erkeğin abdesti bozulur mu?  Hayır  Evet  Hayır  Hayır
17 Namazda selam almak abdesti bozar mı?  Evet  Hayır  _  _
18 Namaz kılan kimsenin önünden geçilmesinin haram olduğu mesafe ne kadardır?  40 kulaç  1 kulaç  3 kulaç  3 kulaç
19 Namaz içinde unutarak konuşmak namazı bozar mı?  Evet  Hayır  Hayır  Evet

 

  Konular Hanefi Maliki Şafii Hanbeli
 

20

Namazda “ah” ve “of” demek namazı bozar mı?  Evet  Hayır  Evet  Evet
21 Abdestin farzları kaçtır? 4 7 6 7
 

22

Abdesti belli bir sıra ile almak farz mıdır?  Hayır  Hayır  Evet  Evet
 

23

Abdesti ara vermeksizin almak farz mıdır?  Hayır  Evet  Hayır  Evet
24 Abdestin sünnetlerinin sayısı kaçtır? 18 8 30 20
25 Misvak kullanmak sünnet midir? Evet Hayır Evet Evet
 

26

Abdestte ellerin, yüzün ve kolların üçer kere yıkanması sünnet midir?  Evet  Hayır  Evet  Evet
 

27

Abdestte kulaklar kaç defa mesh edilmelidir?  1  1  3  1
28 Abdesti bozan şeylerin sayısı kaçtır? 12 3 5 8
 

29

Cinsel organına dokunmak abdesti bozar mı?  Hayır Evet Evet Evet

 

 

30

Namazda kahkaha ile gülmek

abdesti bozar mı?

 Evet Hayır Hayır Hayır
 

31

Deve eti yemek ve cenazeyi

yıkamak abdesti bozar mı?

 Hayır Hayır Hayır Evet
32 Abdest şüphe ile bozulur mu? Hayır Hayır Hayır Evet
33 Kan akması abdesti bozar mı? Evet Hayır Hayır Hayır
 

34

Delikli meshin üzerinden mesh etmek caiz midir?  Evet Evet Hayır Hayır
 

35

Gusül abdesti almayı gerektiren sebeplerin sayısı kaçtır?  7 4 5 6
 

36

Gusül abdestinin farzları kaç tanedir?  11 5 3
 

 

 

37

 

Umursamazlıktan veya tembellikten dolayı namaz kılmayanın hükmü nedir?

Hapsedilir, kanatılana kadar dövülür, öldürülür  Tevbe etmezse öldürülür  Üç gün içinde tevbe etmezse öldürülür  Üç gün içinde tevbe etmezse öldürülür
  Konular Hanefi Maliki Şafii Hanbeli  
 

38

Ezanın sözleri peşpeşe okunmasa

da geçerli olur mu?

 Evet Evet  Hayır Hayır  
 

39

Namazı bitirirken selam vermenin farz olduğu miktarnedir?  Farz değildir 1 tarafa vermek farzdır 1 tarafa

vermek

farzdır

2 tarafa vermek farzdır  

 

 

 

40

 

 

Erkeğin avret yeri neresidir?

Göbeği ile diz kapağı arası  Ön ve arka uzuvları Göbeği ile diz kapağı arası Göbeği ile diz kapağı arası
 

41

Ölüyü yıkarken ağzına ve burnuna su

vermek gerekir mi?

 Hayır  Evet  Evet  Hayır
 

 

42

 

Cenaze namazı, namaz kılmanın yasak olduğu kaç vakitte kılınmaz?

 

5

 

3

Her vakitte kılınabilir  

3

 

43

Ölü, gömülmek için öldüğü yerden başka bir yere nakledilebilir mi?  Evet  Evet  Hayır  Hayır
 

44

Ramazan orucu için hergün ayrı ayrı niyet etmek şart mıdır?  

Evet

 

Hayır

 

Evet

 

Evet

 

45

 

Kan aldırmak orucu bozar mı?

 

Hayır

 

Hayır

 

Hayır

 

Evet

 

46

Erkek ve kadının ziynet eşyalarından zekat vermeleri farz mıdır?  

Evet

 

Hayır

 

Hayır

 

Hayır

 

 

47

Kâğıt paradan zekat vermek farz mıdır?  

Evet

 

Evet

 

Evet

 

Hayır

 

49

Topraktan çıkan her şey için zekat vermek farz mıdır?  

Evet

 

Hayır

 

Hayır

 

Hayır

50 Balın zekatını vermek farz mıdır? Evet Hayır Hayır Evet
 

51

Kiralanan veya emanet alınıp ekilen toprağın zekatını vermek farz mıdır?  

Hayır

 

Evet

 

Evet

 

Evet

 

52

Zeytinin zekatını vermek gerekli midir?  

Evet

 

Evet

 

Hayır

 

Evet

 

  Konular Hanefi Maliki Şafii Hanbeli
 

53

Yem ile beslenen ve çalıştırılan hayvanlardan zekat vermek farz mıdır?  

Hayır

 

Evet

 

Hayır

 

Hayır

 

54

 

Koyun ile keçi kaç yaşlarında olursa zekatı farzdır?

Koyun

1

Keçi 1

 

Koyun 1

Keçi 1

Koyun 1 Keçi 2 Koyun

1/2

Keçi 2

 

55

Kadın yanında kocası olmadan hacca gidebilir mi?  

Hayır

 

Evet

 

Evet

 

Hayır

 

56

Acizlik veya zaruret yüzünden hacca gidemeyen kişinin kendi yerine başkasını göndermesi caiz midir?  

Evet

 

Hayır

 

Evet

 

Evet

 

57 Haccın şartı kaç tanedir? 2 4 5 4
 

58

Şeytan taşlarken atılan taşın cemreye düşmemesi caiz midir?  

Evet

 

Hayır

 

Hayır

 

Hayır

 

59

İpeğin üzerine oturmak, yaslanmak, yastık olarak kullanmak, duvar örtüsü yapmak haram mıdır?  

Hayır

 

Evet

 

Evet

 

Evet

 

60

Erkek çocuğa ipek giydirmek caiz midir?  

Hayır

 

Hayır

 

Evet

 

Evet

 

61

Gümüş ile süslenmiş kaptan su içmek

ya da abdest almak caiz midir?

 

Evet

 

Hayır

 

Hayır

 

Hayır

62 Sakalı kesmek haram mıdır? Evet Evet Hayır Evet
63 Tavla oynamak haram mıdır? Hayır Evet Evet Evet
64 Satranç oynamak haram mıdır? Evet Evet Hayır Evet

 

 

 

65

 

Cinsi tecavüzde bulunulan hayvanın hükmü nedir?

 Öldürülür, eti yenmez  Öldürül mez, eti yenebilir Öldürülmez, eti yenebilir  Öldürülmesi gerekir
 

66

Şarap ve diğer sarhoş edici maddelerin

içilmesinin cezası kaç değnektir?

 

80

 

80

 

40

 

80

 

67

Dinden döndüğü için öldürülen bir kişinin malı mirasçılarına verilebilir mi?  

Evet

 

Hayır

 

Hayır

 

Hayır

68 Dinden dönen kadın öldürülür mü? Hayır Evet Evet Evet
 

69

Bir kadının hakimlik yapması caiz midir?  

Evet

 

Hayır

 

Hayır

 

Hayır

70 Köpek necis bir hayvan mıdır? Hayır Hayır Evet Evet

 

Kaynak: http://www.kurandakidin.com/2011/10/14-mezhepler/

 

Ali Özdemir
www.aliozdemir.net

Share
1119 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Marka…

  29 Kasım 2014 Köşe Yazıları

  Son yıllarda “marka olmak” sözünü çok işitir olduk. Bu sözün edilmesi bile bazı şeyleri öğrenmeye başladığımızı ortaya koyması açısından sevindiricidir. Marka olmayı genç kuşaklar ya da bilmeyenler için kısaca anlatmaya çalışayım: Siz kravat/ayakkabı/ceket vb. yaparsınız ve X markasıyla ya da markasız olarak 10-15 TL’ye satarsınız. İtalyan, Fransız, İngiliz aynı ürünü Y markasıyla 200 – 10.000 TL’ye satar. Bugün ülkemizde üretilip ihraç edilen malların kilogram fiyatı 1.2-1.5 ABD doları seviyesinde olup son derece düşüktür. Soğan, patates...
 • Yaşasın, okullar açılıyor

  13 Eylül 2014 Eğitim, Güncel, Haberler, Köşe Yazıları, Manşet

  Uzun yaz tatili döneminin son hafta sonu tatiline giriyoruz. 2014-2015 eğitim öğretim yılı 15 Eylül 2014 Pazartesi günü, ilk ders zilinin çalması ile başlıyor. MEB’in açıkladığı çalışma takvimine göre, yarıyıl tatili Ocak ayının son haftası ve Şubat ayının ilk haftası olan 26 Ocak-6 Şubat 2015 tarihleri arasında olacak. Eğitim öğretim yılı da 12 Haziran 2015 Cuma günü sona erecek. Geçtiğimiz hafta başlayan uyum eğitimi ile 1 milyon 65 bin öğrenci okulöncesine, 1 milyon 290 bin 770 öğrenci de ilkokul 1. sınıf ile eğitim-öğretim hayatına “merhab...
 • 2014-2015 Eğitim öğretim ödeneği hangi tarihte,ne zaman ödenecek?

  09 Eylül 2014 Eğitim, Ekonomi, Güncel, Haberler, Köşe Yazıları, Manşet

  2014-205 Eğitim-öğretim yılı ders zili, öğrenciler için çalıyor Okula başladığınız ilk günü hatırlıyor musunuz? Çocuk dünyamızın çok önemli bir o kadar da unutulmayacak bir günüydü değil mi? Zaman ne kadar değişirse değişsin, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin öğrenci öğrencidir. Ve de okula başlamanın ilk günü hâlâ insan hayatının en önemli olaylarından biridir. Hatırlıyorum da bizim zamanımızda annemiz babamız bizi elinden tutup ilkokul birinci sınıfa götürmezdi. Aileden okula devam eden bir büyüğümüz ağabeyimiz, ablamız varsa onun yanı...
 • Öğretmenler, öğrenciler! Siz hâlâ EBA ile tanışmadınız mı?

  06 Eylül 2014 Eğitim, Güncel, Haberler, Köşe Yazıları, Manşet, MEB, Teknoloji

  Günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte öğretim yöntemleri de ister istemez değişime uğruyor. Ülkemizde yıllar yılı kara tahta tebeşir ikilisi ve eğitimin hâlâ en güçlü öğesi olan öğretmen; eğitim-öğretim faaliyetlerinde baş sırayı almıştır. Fakat hızla değişen teknoloji ile birlikte karatahta-tebeşir ikilisi sınıflardaki tahtını akıllı tahta, tablet ve internet erişim ağına bırakıvermiştir. Öğretmen ise hâlâ eğitim-öğretim ortamının en başat unsurudur ve olmaya da devam edecektir. Hiçbir eğitimci, teknolojideki gelişmelerin eğitimde en v...
kadıköy escort kadıköy escort kartal escort anadolu yakası escort ümraniye escort maltepe escort