logo

istanbul escort istanbul escort istanbul escort escort bayan

2014 MEB Eğitim Kurumları Yönetici görevlendirmeleri ile ilgili Sorular ve Cevaplar

Soru: Yönetici görevlendirmeleri kaç yıl süre ile yapılacak ve aynı eğitim kurumunda aynı unvanla en fazla ne kadar süre ile çalışılabilecektir?

 

Cevap: Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek ve aynı eğitim kurumunda aynı unvanla toplam sekiz yıldan fazla görev yapılamayacaktır.

 

Soru: Aynı okulda 5 yıldır müdür olarak görev yapmaktayım. Aynı okulda görev sürem uzatılabilir mi? Uzatılırsa bu okulda ne kadar daha görev yapabilirim?

Cevap: Görev sürenizin aynı okulda üç yıl daha uzatılması mümkündür.

Soru: Bulunduğum okulda yöneticilik (müdürlük ifadesi olmalı ya da cümlede hepsi yöneticilik olmalı) görev sürem uzatılmazsa ve görev yaptığım okulun müdürlüğü halen boş ise, yeniden görevlendirme usulüyle görevlendirmeye hak kazandığım takdirde en son görev yaptığım okulu tercih edebilir miyim?

Cevap: Yöneticilik görev sürenizin, 75 puanın altında kalmanız nedeniyle görev yaptığınız okula uzatılamaması halinde, yeniden görevlendirme usulüyle görevlendirmeye hak kazansanız dahi en son görev yaptığınız okulu tercih edebilmeniz mümkün değildir.

Soru: Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumları müdürlüklerine erkek öğretmenler arasından görevlendirme yapılabilecek mi?

Cevap: Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürlüklerine yalnızca kadın adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Soru: Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarına erkek öğretmenler arasından görevlendirme yapılabilecek mi?

Cevap: Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecektir. Dolayısıyla bu okulların müdür başyardımcılarının ve birden fazla olan müdür yardımcılarının erkek adaylar arasından görevlendirilmesi mümkündür.

Soru: Müdürlükteki toplam sürem altı yıl olup görev yaptığım okulda üç yıldır müdür olarak çalışmaktayım. Alanım itibarıyla bu okula öğretmen olarak atanma şartını taşımıyorum. Bu durumda söz konusu okulda eksik kalan bir yıllık süremi tamamlayabilir miyim?

Cevap: Bu durumda, görev sürenizin aynı okulda bir yıl daha uzatılması mümkün olmamakla birlikte, görev sürenizin diğer eğitim kurumlarına uzatılmasını isteyebilirsiniz.

Soru: Müdür olarak görev yapmakta iken iller arası yer değiştirme kapsamında 26/06/2014 tarihinde bir başka ile öğretmen olarak atanmam durumunda, yeni göreve başladığım ilde müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir miyim?

Cevap: İller arasında yapılan yer değiştirmelere bağlı olarak yöneticilik görevi sona erenler, bir yıllık bekleme süresi aranmaksızın öğretmen olarak atandıkları illerde yönetici olarak görevlendirilmek üzere yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilecektir.

Soru: İlimizde eğitim kurumu müdürlüğü boş bulunan ancak vekâleten veya geçici görevlendirme ile yürütülen eğitim kurumu yöneticilikleri boş olarak mı değerlendirilecektir?

Cevap: Yöneticilik normları boş olmasına karşın vekâleten veya geçici görevlendirme ile yürütülen eğitim kurumu yöneticilikleri boş olarak ilan edilecektir.

Soru: Okullar 1 Temmuz itibarıyla tatile gireceğinden, en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanı nasıl belirlenecektir?

Cevap: En kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanı eğitim kurumları tatile girmeden önce belirlenecek ve ilgililer bilgilendirilecektir.

Soru: Yönetmeliğe ekli Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirmede bulunacak öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmenin belirlenmesinde dikkat edilecek başka bir husus bulunmakta mıdır?

Cevap: Öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, en kıdemli öğretmen ile kıdemi en az olan öğretmen dışındaki öğretmenler arasından belirlenecektir.

Soru: Eğitim kurumu yöneticilerinin dört yıllık görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacaktır?

Cevap: Dört yıllık görev süresinin hesabında, 14/03/2014 tarihinden önce aynı ve farklı eğitim kurumlarında aynı unvanla geçen görev sürelerinin tamamı dikkate alınacaktır.

Soru: Aynı eğitim kurumda aynı unvanla sekiz yıllık görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacaktır?

Cevap: Aynı eğitim kurumunda aynı unvanla sekiz yıllık görev süresinin hesabında, 14/03/2014 tarihinden önce aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçen görev sürelerinin toplamı dikkate alınacaktır.

Soru: Dört yıllık veya aynı eğitim kurumda toplam sekiz yıllık yöneticilik görev süresini 14/03/2014 tarihinden sonraki bir tarihte dolduranların durumu ne olacaktır?

Cevap: Dört yıllık veya aynı eğitim kurumunda aynı unvanla toplam sekiz yıllık yöneticilik görev süresini 2013-2014 ders yılı içinde olmak üzere 14/03/2014 tarihinden sonra dolduranların yöneticilik görevleri, 2014-2015 ders yılının bitimi tarihi itibarıyla sona erdirilecektir.

Soru: Eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı görevlerindeki dört yıllık sürenin hesabında, daha önce kurucu müdür olarak yaptığım görev süreleri ile vekâleten ve geçici görev kapsamında geçirdiğim süreler dikkate alınacak mıdır?

Cevap: Dört yıllık sürenin hesabında, kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) vekâleten ve geçici görev kapsamında geçen süreler dikkate alınmayacaktır.

Soru: Yıllık izinde geçirilen sürelerim dört yıllık sürenin hesabında dikkate alınacak mıdır?

Cevap: Dört yıllık sürenin hesabına, yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri de dâhil edilecektir.

Soru: Yöneticilik görevim üzerimden alındıktan sonra yargı kararına bağlı olarak yöneticilik görevine geri döndürüldüm. Bu durumda fiilen yöneticilik görevinde bulunmadığım süreler yöneticilikte mi, yoksa öğretmenlikte mi geçmiş olarak değerlendirilecektir?

Cevap: Yöneticilik görevi üzerinden alınanlardan yargı kararı gereğince yöneticilik görevine döndürülenlerin görev sürelerinin hesabına, yöneticilik görevinden alındıkları tarih ile yeniden yöneticiliğe görevlendirildikleri tarih arasında geçen süreler de dâhil edilecektir.

Soru: Eğitim kurumu müdürlüğünde 14/03/2014 tarihi itibarıyla 4 yıllık görev süremi tamamladım. Ancak görev süremin ne kendi kurumumda ne de başka bir eğitim kurumunda uzatılmasını istemiyorum. Buna rağmen Ek-1 form üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak mıyım?

Cevap: Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar, görev sürelerinin uzatılması isteğinde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecektir.

Soru: Ek-1 değerlendirme formu üzerinden kaç puan almam durumunda görev sürem bulunduğum eğitim kurumunda uzatılacaktır?

Cevap: Ek-1 değerlendirme formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzerinde puan almanız halinde görev sürenizin bulunduğunuz okulda uzatılması mümkün olabilecektir.

Soru: 14/03/2014 tarihi itibarıyla müdürlükte dört yıllık görev süremi doldurdum. Ancak görev yaptığım eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabilme şartını taşımıyorum. Bu durumda ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuruları mı takip etmeliyim?

Cevap: Ek-1 değerlendirme formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzerinde puan almanız halinde, görev sürenizin, durumunuza uygun başka eğitim kurumlarında uzatılması için başvuruda bulanabilmeniz mümkündür.

Soru: Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılacaklara ilişkin sürecin tamamlanması sonrasında, müdürlük görev süresinin diğer eğitim kurumlarında uzatılacaklar için hangi okullar tercihe sunulacaktır?

Cevap: Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılacaklara ilişkin işlemler sonuçlandıktan sonra;

  1. Müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları,
  1. Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılmayan müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kurumları,
  1. Görev sürelerinin görev yaptıkları eğitim kurumlarında uzatılmasını talep etmeyen müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kurumları,
  1. Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık müdürlük süresinin dolmasına bağlı olarak müdürlüğü boşalacak eğitim kurumları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinden duyurulacaktır.

Soru: Başka eğitim kurumunda görev süresinin uzatılması kapsamında yapılan başvurularda aynı tercih için aynı puanlı iki adayın bulunması durumunda ne tür bir işlem yapılacaktır?

Cevap: Adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla hizmet puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak; eşitliğin devamı hâlinde ise görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

Soru: İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuruya kimler başvuruda bulunabileceklerdir?

Cevap: Müdürlük görev süreleri uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenler ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olanlardan duyurunun son günü itibarıyla yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar, ilk defa veya yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecektir.

Soru: Yönetmeliğe ekli Ek-2 Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınava alınacaklar ne şekilde belirlenecektir?

Cevap: Değerlendirilme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday ile son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

Soru: 14/03/2014 tarihi itibarıyla dört yıldan fazla bir süredir eğitim kurumu müdürü olarak görev yapıyorum. Görev süremin uzatılması için Ek-1 üzerinden yapılan değerlendirmede 75 puanın altında bir puan almam halinde, daha önce kullanmadığım 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında kazandığım hakkımı kullanarak doğrudan sözlü sınava katılabilir miyim?

Cevap: 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, müdürlüğe görevlendirmek üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlar, yönetmelikte belirtilen özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın değerlendirme ile gelen adaylarla birlikte doğrudan sözlü sınava alınacaktır. Bu durumda, 2011 yılı Ekim ayında yapılan sınav sonucunuza bağlı olarak doğrudan sözlü sınava katılmanız mümkündür.

Soru: İlk defa ve yeniden görevlendirileceklere ilişkin değerlendirme sonrasında sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanların başarı sıralaması nasıl yapılacaktır?

Cevap: Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adayların görevlendirmeye esas puanları, yönetmeliğe ekli Ek-2’de yer alan form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanın yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenecektir.

Soru: 2011 yılı Ekim ayında yapılan sınava bağlı olarak doğrudan sözlü sınava alınanların başarı puanları nasıl hesaplanacaktır?

Cevap: 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavı sonucuna göre başvuruda bulunanlardan sözlü sınavda başarılı olanların görevlendirmeye esas puanları, yönetmeliğe ekli Ek-2 Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda alacakları puan da dikkate alınarak belirlenecektir.

Soru: Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adayların görevlendirmeleri ne şekilde yapılacaktır?

Cevap: Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarında görev almak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirmeyi kabul edenler, başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir.

Soru: Müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığına görevlendirmeler ne şekilde yapılacaktır?

Cevap: Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı normu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla yönetmeliğin 5 ve 7. maddelerinde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak görev yapanlardan istekli olanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilecektir.

Soru: Müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığına görevlendirmelerde, 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olmak bir ayrıcalık getirecek midir?

Cevap: 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, yönetmelikte belirtilen özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında görevlendirilebilecektir.

Soru: Müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığına görevlendirilenlerden dört yıllık görev süresini tamamlayanların bulundukları okuldaki görev süreleri uzatılabilir mi?

Cevap: Müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığına görevlendirilenlerden dört yıllık görev süresini tamamlayanların görev süreleri, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılabilecektir.

Soru: Aynı eğitim kurumunda müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak sekiz yıllık görev süresini tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları, aynı eğitim kurumuna aynı unvanla yeniden görevlendirilebilir mi?

Cevap: Bu konumda olanların görev sürelerinin aynı unvanla aynı okulda uzatılması mümkün değildir. Ancak istemeleri ve bu görevlerde de aynı okulda sekiz yılı doldurmamış olmaları halinde müdür başyardımcılarının müdür yardımcısı, müdür yardımcılarının ise müdür başyardımcısı olarak aynı okulda görevlendirilmeleri mümkün olabileceği gibi, başka bir eğitim kurumunda görevlendirilmeleri de mümkün olabilecektir.

Soru: 13 Haziran 2014 tarihinden sonra mevcut yöneticilerin durumları ne olacaktır?

Cevap: Mevcut yöneticiler, yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar başkaca herhangi bir işlem yapılmaksızın görevlerine aynı statüde devam edecektir.

Soru: Dört yıllık görev süresi dolmadan norm kadro fazlası konumunda olanların durumları ne olacaktır?

Cevap: Dört yıllık görev süresi dolmayan yöneticilerden norm kadro fazlası konumunda olanların yöneticilikleri, norm kadro fazlası oldukları tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü itibarıyla sona erecektir.

Soru: Dönüştürülen eğitim kurumlarında dönüştürülmeden önceki yöneticilerinden dört yıllık görev süresini tamamlamayanların durumu ne olacaktır?

Cevap: Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticilerinden dört yıllık görev süresini tamamlamayanlar, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlayabilecektir.

Soru: Dönüştürülen eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşımayanların durumu ne olacaktır?

Cevap: Dönüştürülen eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşımayanlardan müdürlük görevini yürütenler, istemeleri halinde yeniden görevlendirme kapsamında durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında bu unvanlarla görevlendirilebilecektir.

Soru: Dönüştürülen eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenlerin durumu ne olacaktır?

Cevap: Dönüştürülen eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenler, istemeleri halinde ilk defa görevlendirme kapsamında durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecektir. Ayrıca bunlardan, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenler, teklif gelmesi ve istemeleri halinde durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında bu unvanlarla görevlendirilebilecektir.

Soru: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine bu okulda öğretmen olma şartı var mı?

Cevap: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine, yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel ve özel şartları taşıyan herkes başvurabilecektir.

Soru: Müdürlük, müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı görevinde bulunanlardan dört yıllık süreyi tamamlamayanlar teklif gelmeleri ve istemeleri halinde başka eğitim kurumunda müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilirler mi?

Cevap: Yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrasının “Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir” şeklindeki hükmü gereği yöneticiler 4 yıllığına görevlendirilir.

Soru: Müdür yardımcılığına aynı okuldan ve ilçeden olma zorunluluğu veya önceliği var mı?

Cevap: Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı normu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla yönetmeliğin 5 ve 7. maddelerinde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak görev yapanlardan istekli olanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilecektir. Bir öncelik söz konusu değildir.

Soru: Müdürlük görev süresinin başka okulda uzatılmasını isteyen okul müdürlerinden tercihlerine atanamayanların durumu ne olacak?

Cevap: Yöneticilik görevi, görevlendirildikleri tarihe göre dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının, dört yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması halinde ise dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bittiği tarihten itibaren sona erer. Yöneticilikleri bu şekilde sona erenler, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda öncelikle kadrolarının bulunduğu ilçede olmak üzere, il sınırları içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır.

Soru: Dört yıllık müdürlük süresini doldurmayan yöneticiler, ilk defa veya yeniden yönetici olarak görevlendirmeye başvurabilir mi?

Cevap: Hayır, başvuramaz. İlk defa kapsamında, ilk kez yönetici olacaklar, yeniden görevlendirilecekler kapsamında ise daha önce yöneticilik yapmış, şu anda yönetici olmayanlar anlaşılmalıdır.

Soru: Dört yıllık görev süresini tamamlayan yöneticilerden, şube müdürü ve daha üstü kadrolara vekaleten veya geçici görevlendirme ile görevlendirilenlerin durumu ne olacak? Bu durumdaki personelin asıl kadrosunda yöneticilikleri boş olarak mı değerlendirilecek?

Cevap: Yöneticilik normları boş bulunan eğitim kurumlarının vekâleten ve geçici olarak yürütülen yöneticilikleri boş olarak değerlendirilecektir.

Soru: Dört yıllık müdürlük görev süresini dolduran müdürlerden halen vekaleten veya geçici olarak yürüttükleri görevler itibarıyla şube müdürü olarak Ek-1’e göre değerlendirme yapacak konumda olanlar, kendileriyle ilgili değerlendirme yapacak mıdır?

Cevap: Dört yıllık müdürlük görev süresini dolduran müdürlerden halen vekaleten veya geçici olarak yürüttükleri görevler itibarıyla şube müdürü olarak Ek-1’e göre değerlendirme yapacak konumda olanlar, kendileriyle ilgili değerlendirme yapmayacaktır. Bu durumda olanların değerlendirmeleri, diğer değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmeler üzerinden yüzlük sisteme göre hesaplanacaktır.

Soru: Eğitim kurumunda üç veya daha fazla müdür yardımcısı normu olması durumunda biri bayan olmak zorunda. Ayrıca eğitim kurumunda yatılı kız öğrencisi bulunması durumunda bir müdür yardımcısının bayan olması gerekiyor. Bu durumda bu kuruma iki mi, bir bayan yönetici mi atanacak?

Cevap: Yönetmeliğin “Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir. Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir” hükümleri gereği bir eğitim kurumu hem yatılı kız öğrencisi bulunan hem de karma eğitim yapan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumu ise bu eğitim kurumuna sadece bir bayan müdür yardımcısı görevlendirilecektir.

EĞİTİMBİRSEN

Etiketler: »
Share
1116 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

kadıköy escort kadıköy escort kartal escort anadolu yakası escort ümraniye escort maltepe escort