logo

REGAİB KANDİLİ NAMAZI

REGAİB KANDİLİ NAMAZI

Regaib Kandili namazı 12 rekat olarak kılınır. Regaip Kandili namazının vakti yatsı namazından sonradır.

Regaip Kandili namazının kılınışı ise şöyledir;

Her rek’atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek’atta bir selam verilerek 12 rek’at tamamlanır. On ikinci rek’at kılınıp regaipnamaziselam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere ‘ Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi’ denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere ‘ subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi’ denir.Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş kere ‘Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta’lemü’ dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere ‘ subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi’ dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir.

Recebin ilk cuması öğle ile ikindi arası 4 rekat namaz vardır. Her rekatta 1 fatiha, 7 ayetel kürsi, 5 felak, 5 nas, 5 ihlas okunur. Selam verince “ La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” Zikri okunur. Sonunda “estağfirullahe ve etübü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.

KANDİL GECESİ ZİKİRLER

Regaip Kandili gecesinin ihyâsı, yatsı namazıyla sabah namazını camide cemaatle kılmakla olur. İnsan sabahlara kadar, akşamlara kadar ibadet etmiş gibi sevab kazanır. Bir başka ihyâ şekli zikirdir. Regaib Kandilinde “Lâ ilâe illallah”, “Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed”, “Estağfirullah”, “Sübhànallah”, “Elhamdülillâh”, “Allahu ekber”, “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”, “Allah” zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ

Perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaib gecesidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevablar verilir.

REGAİB KANDİLİ’NİN MÜTHİŞ SIRRI

Regaib Kandili Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir. Yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece Regaib Kandili olmaktadır. Receb’in ilk Cuma gecesi olduğu için Regaib Kandili beş derece katmerli bir mübarekiyete sahiptir.

1. Her gecede bir icabet saatinin bulunmasi zaviyesinden, kendi zatında sahip olduğu kıymet.

2. İçinde bulunduğu Receb ayının şühur-u selase-i mübareke denilen mübarek üç ayların bir ayı olması itibariyle, o üç aylardan devşirdiği mübarekiyet.

3. Receb ayının aynı zamanda eşhuru’l-hurum denilen hürmetli aylardan olması açısından, o hürmetten gelen bir muhteremlik.

4. Cuma gecesi olması itibariyle, hadd-i zatında mukaddes olan Cumadan gelen bir kutsiyet.

5. Bizzat Regâib gecesi olması noktasında, kendi zâtî kutsiyeti ve hususiyeti. İşte bu beş kutsal unsur Receb-i şerifin ilk Cuma gecesinde birleşmek suretiyle, aynı vakti paylaşınca, daha doğrusu hepsi aynı zaman dilimi olunca ortaya beş yönden kutsiyeti katmerli olan bir Regâib gecesi çıkmaktadır. Her yıl dönümü Müslümanlar tarafından değerlendirilmekte, tes’îd edilmekte olan bu gecenin hürmet, kıymet ve kutsiyeti ile alakalı birçok hadis-i şerif, pekçok âsâr ve menâkıb bulunmaktadır.

Ümmet mâbeyninde yaygın bir kabule mazhar olmuştur. Bu gece, üç aylık mübarek ahiret pazarının ilk sergisi. Her kandil gibi bir arınma, aklanma, paklanma, yunup yıkanma fırsatı. İbadet, dua ve istiğfar zamanı. Ahirete yatırım vakti. Mü’minler için bir fuar, bir panayır, bir çarşı; her türlü sevap ticaretinin yapıldığı bir pazar yeri. Bir kalemin ifadesiyle: “Ölmüş ve çatlamış olan bir toprak için su ne ise, ölmüş ve çatlak kalbler için de bu gecenin ehemmiyeti odur.”

Regâib Gecesinin Vakti: Receb ayının ilk Cuma gecesidir, yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece. Bununla beraber: “Mübarek gecelerin hepsinin vakti mevzuunda şüphe var (dır. Yani vakti tam olarak tayinde bazen bir-iki günlük de olsa ihtilaf sözkonusudur. M.H.). Sadece Regâib Gecesi bundan müstesnadır. Zira Regâib, Receb Ayı’nın ilk perşembesidir (yani ilk Cuma gecesidir. M.H.).”

İlk Cuma, Receb’in 1’ine rastlar ise, bu takdirde Regâib Kandili Cemaziyelahir’in son günü perşembe akşamı (yatsı sonrası) olmuş gibi olur. Bu durum ise katiyen Regâibin Receb ayı içerisinde olması gerektiği gerçeğini ıskalatmaz, o gerçeğe münafi değildir, şöyle ki: Receb’in 1’i Cuma olması durumunda, Perşembe günü yatsı namazını müteakib başlayan zaman dilimi de Cumaya ait olmaktadır, yani Receb ayına. Malumdur ki tarihî İslam geleneğimizde bir gün üçe ayrılır; gece, gündüz ve akşam. Cuma gününün gecesi, Perşembe yatsı sonrası başlar,

Cuma sabahına kadar sürer; sonra güneşle birlikte gündüzü başlar; güneşin batımı ile de akşamı başlayıp yatsıda son bulur; yatsı sonrası ise Cumartesinin gecesi başlar. Neticede her hal ü kârda Regâib Receb ayının ilk Cuma gecesi olmaya ve kalmaya devam etmektedir; ortada –bizim bilebildiğimiz ve bulabildiğimiz- herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. Regâib, bir akşam değildir, o bir gecedir. Ayırıcı nokta burasıdır.

İlk Cuma, Receb’in 1’ine de rastlasa, takvimimizde gecesi yine kendisine aittir, yani Receb ayına aittir, Cemaziyelahir’e değil. Günü gece 12’den ikiye bölen takvim, modern yüzyılların eseridir. Akşam ve geceyi bir sayan günümüz anlayışında bir problem vardır, yoksa, esas İslâmî ve Kamerî takvime göre ortada bir problem yoktur. Meselenin basitçe, fakat ortayollu izahı da bu olsa gerektir.

PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU ÖZEL DUA

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: “Allahümme bârik lena fî recebe ve şa’bân ve belliğna ramazan (Allah’ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır).”

Kandiller geçidi olarak adlandırılan, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içindebulunduğu 3 aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir. Regâib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi 3 aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz peygamber efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle anlatıyor:

Said İbnu Cübeyr (ra)’e Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbnu Abbas (ra)’ı dinledim, şöyle demişti: “Resulullah (sav) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz, “(Galiba) hiç yemeyecek (ayın her gününde tutacak)” derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (Galiba) hiç tutmayacak” derdik.”

Etiketler: » » »
Share
1259 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ