logo

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ “ROTASYONA HAYIR”‘

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı her düzenleme başka sorunlara kapı aralıyor, yeni mağduriyetler oluşturuyor, başka kesimler için kayırmacılığın önünü açıyor. Son açıklanan “MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Öğretmene Rotasyon) ile yeni bir gündem oluşturuluyor. Sistemin yaşadığı köklü ve yapısal sorunlar yürürlüğe konulan lokal ve palyatif tedbirlerle iyice içinden çıkılmaz bir hale sokuluyor

Öncelikle MEB’in yaptığı bu düzenlemeyi mümkün kılan gerekçesi nedir? Bu gerekçe hangi veriler, araştırmalar, analizler sonucunda tespit edilmiştir? Uygulanacak yeni düzenleme ile ne tür bir iyileşme beklenmektedir? Hangi sorunları çözecektir? Amaç ile aracın uygunluğu nasıl tespit edilmiştir? Bütün bu sorular havada asılı durmaktadır. Geniş ölçekli bir analize dayandırılmadan hayata geçirilen bu uygulama ile sorunlar derinleştirilecek, muhtemelen çok kısmi düzeyde bir öğretmen yer değiştirmeye ve bağlı olarak sosyal ve ekonomik mağduriyetlere uğrayacaktır.

Rotasyona gerekçe olarak öne sürülen genç öğretmenlere merkez okullarında yer açılması ve kıdemi olan öğretmenlerin emekli olacağı gerekçeleri izaha muhtaçtır. Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme prosedürü bilindiği gibi hizmet puanları üzerinden yapılmakta olup doğası gereği kıdemli olanların merkezde kümelenmesi doğal bir durumdur. Kıdemi artan öğretmenlerin taşrada, kenar bölgelerde çalışma beklentisi başlı başına sıkıntılı, sakıncalı ve gerçekliğe uygun değildir. İkincisi rotasyona uğrayacak öğretmenlerin salt yer değişikliği üzerinden performanslarının artacağına ilişkin önümüzde anlamlı hiçbir veri bulunmamaktadır. Türkiye’de tam tersine eğitim sisteminde yer değişikliği üzerinden yaşanan sorun özellikle Doğu ve taşrada öğretmenlerin belirli süre kalmamasının yarattığı problemdir.Bu problemi giderecek, iyileştirecek uygulama ise kesinlikle rotasyon uygulaması olamaz. Başka ekonomik ve sosyal politikaların devreye sokulmasını gerektirmektedir. Üçüncüsü kıdemli olanların rotasyon baskısı üzerinden emekli olacakları ve sistemde yer açılacağı beklentisi de çarpık bir okumaya dayanmaktadır.Türkiye’de emeklilik sisteminin çalışanlar tarafından tercih edilmemesinin en temel nedeni mali ve özlük hakların geri olmasıyla ilgilidir. Yani merkezde çalışan öğretmenler “bir eli yağda bir eli balda” bir yaşantı sürdürdüklerinden değil aileleri, çocukları ile oluşturdukları yerleşik düzen dolayısıyla yer değiştirmemeyi seçmektedirler. Emekli olmaları ancak söz konusu durumlarında yapılacak iyileştirmeler ile mümkün olabilir. Diğer taraftan yapılacak düzenleme ile şehir merkezlerinde bir şekilde düzen oluşturmuş, ev almış, çocuklarını okula göndermiş, anne-babalarına yakın olmayı seçmiş, pek çok insanı bireysel yaşantılarının dışına uzanacak şekilde sosyal çevrelerini de rahatsız ve mağdur edecek sıkıntılara neden olacaktır. Bakanlık eliyle modern bir tehcir uygulaması olan rotasyonun rasyonel bir temeli bulunmadığı gibi bürokrasinin rasyonellikten uzak keyfiliğinin önümüze çıkardığı “laf ola beri gele” bir düzenlemedir.

Eğitim sisteminin kıdemli çalışanlarının rotasyonla mağduriyete atılmaları asla kabul edilemez.

Özgür Eğitim-Sen olarak eğitim sisteminin sorunlarının, bakanlık bürokrasisinin keyfî, istismara dönük uygulamalarına gerekçe olarak yeni sorunların üretilmesi için kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu açıdan MEB’i önce ciddiyete sonra da ahlak, liyakat ve adalet ilkelerinin zemin olduğu kolektif akla ve mantığa davet ediyoruz.

ALİ KEMAL KAYA
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN ADIYAMAN İL BAŞKANI

Etiketler: » »
Share
1325 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ