logo

MEB 2013 Ortaöğretim(Lise) yönetmeliği özeti

2013 Eylül’de yürürlüğe girip ilk kez 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında uygulanan Ortaöğretim(Lise)yönetmeliği 2.kez uygulanacağı yıl 2014-2015 olacağı için önemli noktalarını madde madde tekrar etmenin yararlı olacağı kanaatindeyiz. MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 1. Özürsüz devamsızlık sınırı 20 günden 10 güne indirildi. Özürlü-özürsüz toplam devamsızlık sınırı 45 gün olarak devam ediyor.
 2. Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılacak.
 3. Özürsüz devamsızlığı 5 günü, toplam devamsızlığı 40 günü aşan öğrencinin velisi bilgilendirilerek okula devamının sağlanması istenecek.
 4. Müdür Yardımcısı veya müdürden izin kağıdı alma işi bitti. Hasta olan hastaneye gidip belge getirecek yahut velisinin yazılı beyanıyla izin talep edecek.
 5. Ortaöğretim zorunlu eğitim kapsamına girdiğinden 2 gün üst üste özürsüz olarak okula gelmeyen veya geldiği halde derse girmeyen hakkında disiplin işlemi yapılacak. Kınama cezasını gerektiriyor.
 6. Ortaöğretim zorunlu eğitim kapsamına girdiğinden 2013 yılında diploma başı 6,40 TL ödediğimiz diploma harcı kaldırıldı.
 7. Kınama cezası alan öğrencinin 100 olan davranış puanı 90’a iniyor. Bu da demek oluyor ki okula özürsüz 2 gün gelmeyen takdir teşekkür alma hakkını kaybedebilir. Eskiden kınama cezasında davranış puanı indirilmezdi.
 8. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası artık devamsızlıktan sayılacak. Ceza bazı öğrencilere tatil olmaktan çıkarıldı.
 9. Haziran ve Eylül dönemlerinde yaptığımız Ortalama Yükseltme Sınavları tamamen kaldırıldı. Sorumluluk Sınavları ise eğitim-öğretim yılı içinde 1.dönem kasım ve 2.dönem nisan ayı içinde normal okul sınavları gibi yapılacak.Sınav komisyonu gözcü küçük zarf büyük zarf filan olmayacak.İdare bir öğretmene görev verecek o öğretmen sınavı yapacak.20’den fazla öğrenci yoksa 2.öğretmen görevlendirilemeyecek.
 10. Haziran ve eylül dönemlerinde ortaöğretim öğretmenleri artık sınav dönemi olmadığından mesleki çalışma yapacaklar.(seminer dönemi).Yaz tatili 1 temmuz 1 eylül oldu.
 11. Aynı sınıftan 3 dersten, alt sınıflarla birlikte toplam 6 dersten zayıfı olan sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.
 12. Eğer öğrencinin yılsonu başarı ortalaması 50 puanın üzerindeyse bütün okul türlerinde Dil ve Anlatım hariç diğer zayıf derslerinden ortalama ile geçebilecek
 13. 45 dk. olan ders saati tüm okul türlerinde 40 dakikaya sabitlendi.Günlük ders saati 8 saate çıktığından çok geç çıkıyorduk.40 dk. daha erken bitecek okul.
 14. 45 olan geçme puanı 50’ye yükseltildi. Bir dersten geçer not almak için yazılıdan 50 puan almak lazım artık
 15. Öğrenci yazılı sınav sonucuna bilgi edinme kanunu yoluyla itiraz edebilecek. Bu durumda farklı öğretmenlerden komisyon kurularak durum incelenecek.
 16. Sözlü notu tabiri yerine performans görevi ve performans puanı,yıllık ödev yerine proje tabiri konulmuş.Öğrenci her dersten bir performans görevi yaparak performans puanı alacak.En az bir dersten de proje yapıp proje puanı alacak.
 17. Aynı dersi farklı şubelerde farklı öğretmenler okutuyorsa tüm sınavlar ortak yapılacak. Önceden her dönem bir tanesiydi.
 18. Yazılı sınavlar yoruma dayalı ve açık uçlu olacak.Her dönem sadece bir tanesi test olabilir.
 19. Yazılı sınav,performans ve proje sonuçları tesliminden itibaren 10 gün içinde e-okula girilecek.
 20. Ortak sınav sonuçları her ay toplanacak zümre öğretmenler kurulunda analiz edilerek tedbir alınacak.
 21. Artık anlamı kalmayan basılı karne yerine e-karne tabiri kullanılmış.Karne günü ve karne töreni olayı bitmiş.Öğrenci e-karnesini kendi alabilecek.Karne isteyene verilecek. e-Okul sistemiyle artık anlamı kalmayan Tasdikname yerine Öğrenim Durum Belgesi kullanılmış.
 22. Tasdiknameyle Uzaklaştırma cezasının adı Okul Değiştirme olmuş.
 23. Künye Defteri,Sınıf Geçme Defteri v.b. e-okulda tutulan defterlerden hiç bahsedilmemiş.Demek ki onları artık bakanlık bizim yerimize e-okulda tutuyor.Endişeye gerek yok.
 24. Nakiller yılın her döneminde her hafta yapılamayacak.Her ayın son haftası başvurulacak.Ayın ilk iş günü değerlendirilip kabul edilecek.
 25. Üç öğretim yılı her dönem takdir alana Üstün Başarı Belgesi verilecek.
 26. Seçmeli Dersin eğitime açılması için artık 10 öğrenci yerine 12 öğrenci gerekiyor.
 27. Artırılan okul kontenjanları Yönetmeliğe yansıtılmıştır. Buna göre; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ile Anadolu sağlık ve sağlık meslek liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30, diğer ortaöğretim kurumlarında şube kontenjanları 34, olarak belirlenmiştir.
 28. Ayrı ayrı okul türüne dönüştürülen güzel sanatlar ve spor liselerinin yeni durumları Yönetmeliğe yansıtılmıştır
 29. Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu temel öğretimden ortaöğretime geçiş ve yerleştirme sistemine yer verilerek Sistemin ayrıntılarının Yönerge ile düzenleneceğine vurgu yapılmıştır.
 30. Tüm ortaöğretim kurumlarının kayıt kabul, nakil ve geçişlerine yer verilerek okulların özelliklerine göre iş ve işlemleri ortak kriterlere bağlanarak nakil ve geçişler esnek hale getirilmiştir. Buna göre; aynı okul türünde sınırlama olmaksızın, farklı okul türlerinde ise onuncu sınıfın sonuna kadar nakil yapılabilmesine imkân verilmiştir. Yurtdışından gelen ve nakil şartlarını taşımayan öğrencilerin sınavla öğrenci alan okullara nakline imkân verilmiştir (Örneğin yerleştirmeye esas puanı tutan bir Anadolu meslek lisesi öğrencisi kontenjan bulunmak kaydı ile Fen lisesine de Sosyal Bilimler Lisesine de Anadolu Lisesine de nakil olabilecektir. Yurt dışından gelen öğrenciler ikametlerinin bulunduğu Anadolu liselerine gelebileceklerdir.)
 31. 6287 sayılı Kanun kapsamında ortaöğretimin zorunlu hale getirilmesine bağlı olarak, öğrencilerin bir ortaöğretim kurumuna kaydettirilmesi ve devamının sağlanması konusunda öncelikle veli sorumlu kılınmış, okul/kurum yöneticileri, millî eğitim müdürleri mahalli ve mülkî idare amirleri ise yaptırım ve mevzuat hükümlerini uygulama konusunda yetkilendirilmişlerdir.
 32. Anayasal ve yasal düzenlemelere paralel olarak şehit ve gazi çocuklarının nakillerinde kolaylık sağlanmıştır.
 33. Uygulamadaki puan ve notla değerlendirme esasına dayanan ikili ölçme değerlendirme sistemi, sadece puanı esas alan tekli değerlendirme sistemine dönüştürülmüştür.
 34. Başarı puanı 45 den 50 puana yükseltilmiş, öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesine yönelik puanlar yeniden belirlenmiştir. Buna göre iki dönem puanının aritmetik ortalaması en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olan öğrencilerin başarılı sayılmasına dair hükümlere yer verilmiş, okul türlerine göre ortalama ile sınıf geçilmesine ilişkin farklılık kaldırılarak bütün okul türleri açısından yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin başarılı sayılmalarına ve sınıf geçmelerine imkân verilmiştir.
 35. Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilere üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin hükme yer verilerek, iftihar listesine işlerlik kazandırılmıştır.
 36. İkili kültür anlaşmaları çerçevesinde öğrenci değişim programına göre yurt dışına gidip dönen öğrencilerin kayıt kabul ve nakillerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
 37. Ortaöğretim kurumlarının eğitim ve öğretim faaliyetlerinde; üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmalarını teşvik eden hükümlere vurgu yapılmıştır.
 38. Zorunlu ortaöğretim kapsamında; sınıf tekrarına, öğrenim hakkının kullanılmasına, kayıt şartlarının yitirilmesine ve disiplin cezasına bağlı olarak örgün ortaöğretimle ilişiği kesilen öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesine yönlendirilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
 39. Ortaöğretim kurumlarının hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmî tatil günleri konusunda, Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği esas alınmıştır.
 40. Zümre öğretmenler kurulu öğrenim süreçleri ve sınavlarla ilgili alınacak kararlarda belirleyici hale getirilmiş olup; sınavların ortak, derslerin blok olarak yapılmasına ilişkin süreç zümre öğretmenler kurulunun önerisine, öğretmenler kurulunun kararına ve okul müdürünün onayına bağlanmıştır.
 41. Okul müdürüne, öğrenciyle ilgili acil disiplin durumlarında 10 iş gününe kadar tedbir kararı alabilme yetkisi verilmiştir.
 42. Öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, öğretmenlere yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak amacıyla ders kesiminde ve yeni ders yılı başlangıcı öncesinde mesleki çalışma yapmalarına ve bu çalışmanın ücretlendirilmesine dair hükümlere yer verilmiştir.
 43. Bireylerin hayat boyu eğitim uygulamaları kapsamında okulların bina, tesis, araç-gereç, personel ve kapasitelerinden azamî derecede yararlandırılmasına imkan verilerek, okulların hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dâhil olmak üzere gerektiğinde 07.00-24.00 saatleri arasında yıl boyunca açık bulundurularak, şartları uygun olan bütün okullardan tam gün tam yıl yararlanılabilmesine imkan verilmiştir.

MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (Eylül 2013)

www.pekiyi.net

Etiketler: » » » »
Share
6213 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

kadıköy escort kadıköy escort bayan ümraniye escort kartal escort ümraniye escort kartal escort beşiktaş escort ataşehir ataşehir escort şirinevler escort maltepe escort ataköy escort anadolu yakası escort rus escort istanbul escort