logo

9.Sınıf Matematik konuları ve kazanımları

2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayan yeni 9.Sınıf Matematik konuları ve kazanımları

9. SINIF

1.Kümeler

1.1.Kümelerde Temel Kavramlar

1.1.1.Kümelerin liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterimi

1.1.2.Sonlu, sonsuz ve boş küme örnekleri

1.1.3. Bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısının ve belirli sayıda eleman içeren alt

kümelerinin sayısının hesaplanması

1.1.4.İki kümenin denkliği ve eşitliği

1.1.5. Sonlu sayıdaki kümelerin birleşim ve kesişim işlemlerinin özellikleri

1.1.6. İki veya üç kümenin birleşiminin eleman sayısı

1.2.Kümelerde İşlemler

1.2.1.Evrensel küme ve bir kümenin tümleyeni, De Morgan kuralları

1.2.2. İki kümenin farkı, fark işleminin özellikleri

1.2.3.Küme problemleri

2. Denklem ve Eşitsizlikler

2.1.Gerçek Sayılar

2.1.1. İrrasyonel sayılar ve gerçek sayılar kümesi

2.2.Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler

2.2.1.Gerçek sayılar kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özellikleri

2.2.2. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramı

2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümeleri

2.2.4. Bir gerçek sayının mutlak değeri ile ilgili özellikleri gösterir ve mutlak değerli ifade

içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümeleri

2.2.5. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümeleri

2.3.Üstlü ifade ve Denklemler

2.3.1.Gerçek sayıların pozitif ve negatif tamsayı kuvvetleri ve üslü sayıların özellikleri

2.3.2. Üstlü ifadeleri içeren denklemler

2.3.3. Köklü ifadeler ve özelliklerini bir gerçek sayının rasyonel sayı kuvveti ile ilişkilendirme

2.4.Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

2.4.1.Oran , Orantı ve Orantının özellikleri

2.4.2.Oran ve orantı kavramları gerçek/gerçekçi hayat durumlarını modelleme ve karar

Verme

2.4.3. Problemler

2.4.3.1.Sayı ve Kesir Problemleri

2.4.3.2.Yaş Problemleri

2.4.3.3.İşçi ve Havuz Problemleri

2.4.3.4.Hız Problemleri

2.4.3.5.Yüzde,Kar,Zarar Problemleri

2.4.3.6.Karışım Problemeleri

 

3.Fonksiyonlar

3.1.Fonksiyon kavramı ve gösterimi

3.2. Fonksiyonun şema ile gösterimi, tanım, değer ve görüntü kümeleri

3.3.Bire bir, örten, içine, özdeşlik (birim), sabit ve doğrusal fonksiyon

3.4. Fonksiyonların grafik gösterimi

4.Üçgenler

4.1.Üçgenlerin Eşliği

4.2.Üçgenlerin Benzerliği

4.2.1. Benzerlik, Benzerlik Oran

4.2.2. Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.) ve Açı-Açı (A.A.)

4.2.3. Temel Orantı Teoremi

4.3.Üçgenin Yardımcı Elemanları

4.3.1. Bir açının açıortayının çizimi ve özellikleri

4.3.2. Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özellikleri

4.3.3.Üçgende kenarortay ve özellikleri

4.3.4. Üçgenin kenar orta dikmeleri

4.3.5.Üçgende yükseklik,diklik merkezi

4.4.Dik Üçgen ve Trigonometri

4.4.1. Dik üçgende Pisagor teoremi

4.4.2. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarının tanımı

4.4.3. Birim çemberin tanımı ve trigonometrik oranları birim çember üzerindeki noktanın

koordinatlarıyla ilişkilendirme

4.4.4. Üçgende kosinüs teoremi

4.5.Üçgenin Alanı

4.5.1. Üçgenin alanını veren bağıntılar

4.5.2. Üçgende sinüs teoremi

5.Vektör Kavramı ve Vektörlerle İşlemler

5.1.Vektör kavramı

5.2. İki vektörün toplamı ve vektörün bir gerçek sayıyla çarpımının cebirsel ve geometrik

olarak gösterimi

6.Veri

6.1.Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

6.1.1. Aritmetik ortalama

6.1.2. Ortanca, tepe değer, açıklık, en büyük değer, en küçük değer

6.1.3. Alt çeyrek, üst çeyrek, çeyrekler açıklığı, standart sapma

6.2.Verilerin grafikle gösterimi

7.Olasılık

7.1.Basit olayların olasılığı

Etiketler: » »
Share
9516 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ