logo

2018-2019 Yılı Eylül Seminer-Mesleki Çalışma Planları-Tarihleri

MEB 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ilk seminer çalışması olan Eylül Seminer Çalışma Planlarını ayrı ayrı İlkokul,Ortaokul,Lise,Meslek Lisesi,İmam Hatip Lisesi olarak yayınladı.

2018 Eylül ayında İlkokul,Ortaokul ve Lise öğretmenleri 3 Eylül Pazartesi günü seminer çalışmasına başlayacaklar.Seminer 2 hafta sürecek.İlk hafta 3-7 Eylül,ikinci hafta 10-14 Eylül 2018 tarihleri.

Okullar 17 Eylül 2018 tarihinde eğitim öğretim başlayacaklar.Ve bu yıl tüm dersler yeni konulara göre okutulacak.

Tüm Planlarda ortak konular olduğu gibi okul düzeyine göre özel programlarda var.

MEB Bakanı Ziya Selçuk Açılış konuşmasını 3 Eylül 2018 Saat:10:30-11:20 tarihinde tüm öğretmenlere yapacak.Bakan Selçuk’un konuşması TRT Okul’dan canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca tüm öğretmenler “Buz Kırma Etkinlikleri” yapacaklar.

Bir diğer ortak programda 4 Eylül 2018 tarihinde zümre öğretmenler toplantıları yapılacak.Bu toplantı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da e-zümre portalına işlenecek.

BİRİNCİ HAFTA 03-07 Eylül 2018
Tarih Çalışma

Zamanı

Katılımcılar Eğitim Görevlileri/

Sorumlular

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler
 

 

 

 

 

 

 

03.09.2018

Pazartesi

 

09.30-10.20

 

Tüm öğretmenler

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma dönemi hakkında genel bilgilendirme
 

10.30-11.20

 

Tüm öğretmenler

 

Prof. Dr. Ziya Selçuk Millî Eğitim Bakanı

Açılış Konuşması: TRT Okul’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi
 

 

 

11.30-14.00

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Ek 3’te yer alan form da dikkate alınarak okulun eğitim öğretim politikalarının değerlendirilmesi/geliştirilmesi
 

 

 

 

 

 

04.09.2018

Salı

 

 

09.30-11.20

 

 

Tüm öğretmenler

Beden eğitimi öğretmenleri ve/veya hizmet içi eğitimlerde benzer eğitimleri almış olanlar Buz Kırma Etkinlikleri: Ek 4’te yer alan yönergeye uygun olarak bütün öğretmenlerin buz kırma etkinliklerine katılması. Bu etkinliklerin sınıf düzeyinde ve öğrenciler arasında nasıl

kullanılacağının tartışılması

 

 

 

11.30-13.30

 

 

Tüm öğretmenler

 

Zümreler ilgili müdür yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Ek 3’te yer alan form da dikkate alınarak zümre düzeyinde eğitim öğretim politikalarının

değerlendirilmesi/geliştirilmesi

 

 

 

05.09.2018

Çarşamba

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

www.eba.gov.tr’de yer alan “Mesleki Çalışma Dönemi” video kümesi içerisinden okulun kendi ihtiyacına göre seçilecek videoların izlenerek öğretmenler tarafından tartışılması ve gelecek eğitim döneminde talep edilen videolara ilişkin önerilerin sunulması

ve il ARGE birimlerine ulaştırılması

 

 

06.09.2018

Perşembe

 

 

09.30-10.30

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Okul bahçesinin açık sınıf olarak kullanılabilmesi için mekânsal düzenlemelere yönelik fikirlerin oluşturulması (sanat merkezi, fen merkezi, oyun merkezi vb.) için

gerekli planlamanın yapılması

 

10.30-12.30

Tüm öğretmenler İl/ilçe emniyet

müdürlüğünde görevli trafik eğiticileri

 

Genel trafik eğitimi

 

07.09.2018

Cuma

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

 

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır.

Eğitime Alternatif Yaklaşımlar:

J. T. Gatto’nun “Eğitim Bir Kitle İmha Silahı” kitabının tüm öğretmenlerce okunarak tartışılması

 

İKİNCİ HAFTA

10-14 Eylül 2018

 

Tarih

Çalışma Zamanı  

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/ Sorumlular  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler

 

 

10.09.2018

Pazartesi

 

 

09.30-12.30

 

 

Tüm öğretmenler

 

Rehber öğretmen (Gerekli durumlarda RAM desteği alınabilir.)

Erken Çocukluk Dönemi Programlarının Tanıtımı, Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim Hizmetleri ve Erken Çocukluk

Eğitimi Yaklaşımları Semineri

 

 

 

 

11.09.2018

Salı

 

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır.

“Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir”:

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri AR- GE birimleri koordinatörlüğünde Ek 5’te yer alan form kullanılarak öğretmenlerimizin ilgili konu başlıklarındaki fikirlerinin tespit edilerek analizlerinin yapılması, bu analizlerden hareketle il ve ilçe

raporlarının oluşturulması

 

 

 

 

12.09.2018

Çarşamba

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

Akademisyenler, özel eğitim veya rehber öğretmen, kurum müdürü.

1.    Okul içindeki kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi politikasının gözden geçirilmesi,

2.    Kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi yapılacak öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması,

3.    Eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılacak rehberlik çalışmalarının

değerlendirilmesi

 

 

 

 

 

13.09.2018

Perşembe

 

 

 

09.30-11.30

 

 

Tüm öğretmenler

 

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır.

 

www.eba.gov.tr’de yer alan “Tecrübe konuşuyor” başlıklı video kümesi içerisinden okulun seçeceği videoların izlenerek öğretmenler tarafından tartışılması

 

 

11.30-12.30

 

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla

yapılacaktır.

 

Öğretmenlerin “İlkokullarda Yetiştirme Programı” hakkında bilgilendirilmesi

 

 

14.09.2018

Cuma

 

 

 

09.30-12.30

 

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır  

Fuat Sezgin’in “Bilim Tarihi Sohbetleri” kitabının okunarak öğretmenlerce tartışılması

 

 

 

BİRİNCİ HAFTA

03-07 Eylül 2018

Tarih Çalışma

Zamanı

Katılımcılar Eğitim Görevlileri/

Sorumlular

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler
 

 

 

 

 

03.09.2018

Pazartesi

 

09.30-10.20

Tüm öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki

çalışma dönemi hakkında genel bilgilendirme

 

10.30-11.20

Tüm öğretmenler Prof. Dr. Ziya Selçuk Millî Eğitim Bakanı Açılış Konuşması: TRT Okul’dan canlı olarak yapılacak yayının takip

edilmesi

 

 

11.30-14.00

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Ek 3’te yer alan form da dikkate alınarak okulun eğitim öğretim politikalarının

değerlendirilmesi/geliştirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2018

Salı

 

 

09.30-11.20

 

 

Tüm öğretmenler

 

Beden eğitimi öğretmenleri ve/veya hizmet içi eğitimlerde benzer eğitimleri almış olanlar

Buz Kırma Etkinlikleri: Ek 4’te yer alan yönergeye uygun olarak bütün öğretmenlerin buz kırma etkinliklerine katılması. Bu etkinliklerin sınıf düzeyinde ve öğrenciler arasında nasıl

kullanılacağının tartışılması

 

 

 

 

 

11.30-13.30

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

Zümreler ilgili müdür yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır.

Ana Sınıfı,1, 2, 3 ve 4. sınıflar Zümre Toplantıları: Genel gündemin yanı sıra Ek 3’te yer alan form da dikkate alınarak zümre düzeyinde eğitim öğretim politikalarının değerlendirilmesi/geliştirilmesi.

 

Öğretim programı ve kazanımlar, sosyal ve kültürel etkinlikler,

ana sınıfı, 1.sınıf oryantasyon

çalışmalarının planlanması.

 

 

 

05.09.2018

Çarşamba

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

www.eba.gov.tr’de yer alan “Mesleki Çalışma Dönemi” video kümesi içerisinden okulun kendi ihtiyacına göre seçilecek videoların izlenerek öğretmenler tarafından tartışılması ve gelecek eğitim döneminde talep edilen videolara ilişkin önerilerin sunulması

ve il ARGE birimlerine ulaştırılması

06.09.2018

Perşembe

 

09.30-10.20

Tüm öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.  

Okulda çocuğun güvenliği

 

10.30-12.30

Tüm öğretmenler İl/ilçe emniyet

müdürlüğünde görevli trafik eğiticileri

 

Genel trafik eğitimi

 

07.09.2018

Cuma

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır Eğitime Alternatif Yaklaşımlar:

J. T. Gatto’nun “Eğitim Bir Kitle İmha Silahı” kitabının tüm öğretmenlerce okunarak tartışılması

 

İKİNCİ HAFTA 10-14 Eylül 2018
Tarih Çalışma

Zamanı

Katılımcılar Eğitim Görevlileri/ Sorumlular Dersler ve Yapılacak Faaliyetler
 

 

10.09.2018

Pazartesi

 

 

09.30-12.30

 

 

Tüm öğretmenler

 

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır.

www.eba.gov.tr’de yer alan “Tecrübe Konuşuyor” başlıklı video kümesi içerisinden okulun seçeceği videoların izlenerek öğretmenler tarafından

tartışılması

 

 

 

11.09.2018

Salı

 

 

 

09.30-12.30

 

 

Tüm öğretmenler

Bakanlığımızca düzenlenmiş “Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi” konulu programda eğitim almış rehber

öğretmenler

Kapsayıcı eğitim:

Kapsayıcı eğitim konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler, kapsayıcı eğitim ilkelerinin temel eğitime yansımaları, örnek uygulamaların incelenmesi

 

 

 

 

 

 

12.09.2018

Çarşamba

 

 

 

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

 

Akademisyenler, özel eğitim veya rehber öğretmen, kurum müdürü

Özel eğitim konularında çalışmalar (BEP, hiperaktif öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan birey vs.), okul içindeki kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi politikasının gözden geçirilmesi, kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi yapılacak öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması, eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılacak rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi, özel yetenekli öğrencilerin BİLSEM tanılama ve yerleştirme süreçlerine ilişkin

bilgilendirme

 

13.09.2018

Perşembe

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla

yapılacaktır.

Fuat Sezgin’in “Bilim Tarihi Sohbetleri” kitabının okunarak öğretmenlerce tartışılması
 

 

 

 

 

14.09.2018

Cuma

 

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır.

“Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir”:

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri AR-GE birimleri koordinatörlüğünde Ek:5’te yer alan form kullanılarak öğretmenlerimizin ilgili konu başlıklarındaki fikirlerinin tespit edilerek analizlerinin yapılması, bu analizlerden hareketle il ve

ilçe raporlarının oluşturulması

 

 

 

 

BİRİNCİ HAFTA 03-07 Eylül 2018
Tarih Çalışma

Zamanı

Katılımcılar Eğitim Görevlileri/

Sorumlular

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler
 

 

 

 

 

03.09.2018

Pazartesi

 

09.30-10.20

Tüm öğretmenler Okul müdürlükleri

tarafından planlanacaktır.

2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki

çalışma dönemi hakkında genel bilgilendirme

10.30-11.20 Tüm

öğretmenler

Prof. Dr. Ziya Selçuk

Millî Eğitim Bakanı

Açılış Konuşması: TRT Okul’dan canlı

olarak yapılacak yayının takip edilmesi

 

 

11.30-14.00

 

 

Tüm öğretmenler

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Ek 3’te yer alan form da dikkate alınarak okulun eğitim öğretim politikalarının

değerlendirilmesi/geliştirilmesi

 

 

 

 

 

04.09.2018

Salı

 

 

09.30-11.20

 

Tüm öğretmenler

Beden eğitimi öğretmenleri ve/veya hizmet içi eğitimlerde benzer

eğitimleri alanlar

Buz Kırma Etkinlikleri: Ek 4’te yer alan yönergeye uygun olarak bütün öğretmenlerin buz kırma etkinliklerine katılması. Bu etkinliklerin sınıf düzeyinde ve öğrenciler arasında nasıl kullanılacağının tartışılması.
 

 

11.30-13.30

 

Tüm öğretmenler

Zümreler ilgili müdür yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Ek 3’te yer alan form da dikkate alınarak zümre düzeyinde eğitim öğretim politikalarının

değerlendirilmesi/geliştirilmesi.

 

 

 

 

05.09.2018

Çarşamba

 

 

 

09.30-10.20

1.  Yatılı bölge ortaokullarında (YBO) görev

yapan öğretmenler

2.  Diğer ortaokul

öğretmenleri

 

 

Okul müdürü, müdür yardımcısı veya rehberlik öğretmeni

1.Yatılı bölge ortaokullarında (YBO) belleticilik görevi ile ilgili (Pansiyon yönetimi, hijyen, beslenme, çocuk ihmal ve istismarını önleme vb.) eğitim

 

2.Çocuk ihmal ve istismarını önleme

10.30-12.30 Tüm öğretmenler İl/ilçe emniyet

müdürlüğünde görevli trafik eğiticileri

Genel trafik eğitimi
 

 

 

06.09.2018

Perşembe

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır.

www.eba.gov.tr’de yer alan “Mesleki Çalışma Dönemi” video kümesi içerisinden okulun kendi ihtiyacına göre seçilecek videoların izlenerek öğretmenler tarafından tartışılması ve gelecek eğitim döneminde talep edilen videolara ilişkin önerilerin sunulması ve il ARGE birimlerine ulaştırılması
 

07.09.2018

Cuma

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla

yapılacaktır.

Eğitime Alternatif Yaklaşımlar:

J. T. Gatto’nun “Eğitim Bir Kitle İmha Silahı” kitabının tüm öğretmenlerce okunarak tartışılması

 

İKİNCİ HAFTA 10-14 Eylül 2018
 

Tarih

Çalışma Zamanı  

Katılımcılar

 

Eğitim Görevlileri/ Sorumlular

 

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler

 

 

10.09.2018

Pazartesi

 

 

09.30-12.30

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

Okul Müdürü

5. sınıfların okula adaptasyonunda karşılaşılacak muhtemel sorunlarda alınacak tedbirlerin belirlenmesi. Ergenlik döneminde öğretmenin öğrenciye yaklaşımı nasıl olmalı

sorusunun tartışılması

 

 

11.09.2018

Salı

 

 

 

09.30-12.30

Tüm öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Okulda çocuğun güvenliği
Yatılı bölge ortaokullarında (YBO) görev yapan

öğretmenler

 

Okul Müdürü/Müdür Yardımcısı/ Rehberlik öğretmeni

 

Yatılı bölge ortaokullarına yeni kayıt olan öğrencilerin uyum programlarının planlanması ve uygulanması

 

 

 

 

12.09.2018

Çarşamba

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır

“Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir”:

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri AR-GE birimleri koordinatörlüğünde Ek 5’te yer alan form kullanılarak öğretmenlerimizin ilgili konu başlıklarındaki fikirlerinin tespit edilerek analizlerinin yapılması, bu analizlerden hareketle il ve ilçe raporlarının oluşturulması

 

13.09.2018

Perşembe

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır www.eba.gov.tr’de yer alan “Tecrübe Konuşuyor” başlıklı video kümesi içerisinden okulun seçeceği videoların izlenerek öğretmenler

tarafından tartışılması

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2018

Cuma

 

 

 

 

 

 

 

09.30-10.20

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

Akademisyenler, özel eğitim öğretmeni, rehber öğretmen veya kurum müdürü

Özel Eğitim konularında çalışmalar (BEP, hiperaktif öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan birey vs.), okul içindeki kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi politikasının gözden geçirilmesi, kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi yapılacak öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması, eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılacak rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi
 

 

10.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır Fuat Sezgin’in “Bilim Tarihi Sohbetleri” kitabının okunarak öğretmenlerce tartışılması

 

 

 

BİRİNCİ HAFTA 03-07 Eylül 2018
Tarih Çalışma

zamanı

Katılımcılar Eğitim Görevlileri/

Sorumlular

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler
 

 

 

 

 

03.09.2018

Pazartesi

 

09.30-10.20

Tüm öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından

planlanacaktır

2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma dönemi hakkında

genel bilgilendirme

 

10.30-11.20

Tüm öğretmenler Prof. Dr. Ziya Selçuk Millî Eğitim Bakanı Açılış Konuşması: TRT Okul’dan canlı olarak yapılacak yayının

takip edilmesi

 

 

 

11.30-14.00

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Ek 3’te yer alan form da dikkate alınarak okulun eğitim öğretim politikalarının

değerlendirilmesi/geliştirilmesi

 

 

 

 

 

04.09.2018

Salı

 

 

 

09.30-11.20

 

 

Tüm öğretmenler

Beden eğitimi öğretmenleri ve/veya hizmet içi eğitimlerde benzer eğitimleri almış olanlar Buz Kırma Etkinlikleri: Ek 4’te yer alan yönergeye uygun olarak bütün öğretmenlerin buz kırma etkinliklerine katılması. Bu etkinliklerin sınıf düzeyinde ve öğrenciler arasında nasıl

kullanılacağının tartışılması

 

 

 

11.30-13.30

 

 

Tüm öğretmenler

 

Zümreler ilgili müdür yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Ek:3’te yer alan form da dikkate alınarak zümre düzeyinde eğitim öğretim politikalarının

değerlendirilmesi/geliştirilmesi

 

05.09.2018

Çarşamba

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır

“Ortaöğretime Uyum Programı” nın tanıtılması ve bu program çerçevesinde okullara gönderilen 3 kitaptan oluşan setin

incelenmesi

 

06.09.2018

Perşembe

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır Eğitime Alternatif Yaklaşımlar:

J. T. Gatto’nun “Eğitim Bir Kitle İmha Silahı” kitabının tüm öğretmenlerce okunarak

tartışılması

 

 

 

07.09.2018

Cuma

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

www.eba.gov.tr’de yer alan “Mesleki Çalışma Dönemi” video kümesi içerisinden okulun kendi ihtiyacına göre seçilecek videoların izlenerek öğretmenler tarafından tartışılması ve gelecek eğitim döneminde talep edilen videolara ilişkin önerilerin sunulması ve il

ARGE birimlerine ulaştırılması

 

İKİNCİ HAFTA 10-14 Eylül 2018
 

Tarih

Çalışma zamanı  

Katılımcılar

Eğitim Görevlileri/ Sorumlular  

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler

 

10.09.2018

Pazartesi

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır. www.eba.gov.tr’de yer alan “Tecrübe Konuşuyor” başlıklı video kümesi içerisinden okulun seçeceği videoların izlenerek öğretmenler tarafından tartışılması
 

11.09.2018

Salı

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri hakkında bilgilendirme ve yeterlikler bağlamında mesleki gelişim

imkânlarının tartışılması

 

 

 

 

12.09.2018

Çarşamba

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır.

“Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir”:

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri AR-GE birimleri koordinatörlüğünde Ek 5’te yer alan form kullanılarak öğretmenlerimizin ilgili konu başlıklarındaki fikirlerinin tespit edilerek analizlerinin yapılması, bu analizlerden hareketle il ve

ilçe raporlarının oluşturulması

İl/ilçe emniyet
09.30-11.20 Tüm

öğretmenler

müdürlüğünde

görevli trafik

Genel trafik eğitimi
13.09.2018

Perşembe

eğiticileri
 

Tüm

 

Okul müdürlükleri

ogm.materyal.meb.gov.tr ve eba.gov.tr adreslerinde yer alan
11.30-12.30 öğretmenler tarafından öğrenme materyallerinin
planlanacaktır. incelenmesi, eğitim süreçlerinde
kullanılabilirliğinin tartışılması
Özel eğitim konularında
çalışmalar (BEP, hiperaktif
öğrenciler, özel eğitim
gereksinimi olan birey vs.),
okul içindeki
 

 

 

 

14.09.2018

Cuma

 

 

09.30-10.20

 

 

Tüm öğretmenler

 

Akademisyenler, özel eğitim öğretmeni, rehber öğretmen veya kurum müdürü

kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi politikasının gözden geçirilmesi, kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi yapılacak öğrencilerle

ilgili değerlendirmelerin yapılması, eğitim öğretim yılı

süresinde öğrencilere yönelik
yapılacak rehberlik
çalışmalarının
değerlendirilmesi
Bir öğretmenin
 

10.30-12.30

Tüm öğretmenler moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin

katılımıyla

Fuat Sezgin’in “Bilim Tarihi Sohbetleri” kitabının okunarak

öğretmenlerce tartışılması

yapılacaktır.

 

 

BİRİNCİ HAFTA 03-07 Eylül 2018
Tarih Çalışma

Zamanı

Katılımcılar Eğitim Görevlileri/

Sorumlular

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler
 

 

 

 

03.09.2018

Pazartesi

 

09.30-10.20

Tüm öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından

planlanacaktır.

2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma dönemi hakkında genel bilgilendirme
 

10.30-11.20

Tüm öğretmenler Prof. Dr. Ziya Selçuk

Millî Eğitim Bakanı

Açılış Konuşması: TRT Okul’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi)
 

 

11.30-14.00

 

Tüm öğretmenler

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Ek 3’te yer alan form da dikkate alınarak okulun eğitim öğretim politikalarının değerlendirilmesi /geliştirilmesi
 

 

 

 

 

04.09.2018

Salı

 

 

09.30-11.20

 

 

Tüm öğretmenler

Beden eğitimi öğretmenleri ve/veya hizmet içi eğitimlerde benzer eğitimleri almış

olanlar

Buz Kırma Etkinlikleri: Ek 4’te yer alan yönergeye uygun olarak bütün öğretmenlerin buz kırma etkinliklerine katılması. Bu etkinliklerin sınıf düzeyinde ve öğrenciler arasında nasıl kullanılacağının tartışılması
 

 

11.30-13.30

 

Tüm öğretmenler

Zümreler ilgili müdür yardımcısı başkanlığında çalışmalarını

yapacaklardır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Ek 3’te yer alan form da dikkate alınarak zümre düzeyinde eğitim öğretim politikalarının değerlendirilmesi/geliştirilmesi
 

 

 

 

05.09.2018

Çarşamba

 

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

1. www.megep.meb.gov.tr adresinden öğretim programlarının sınıf bazında çerçeve öğretim programları, ders bilgi formları, modül bilgi sayfaları ve yeterlilik tablolarının incelenmesi ve değerlendirme yapılması.

2.  Yenilenen genel bilgi derslerine ait öğretim programlarının incelenmesi ve öğretim materyallerinin buna göre güncellenmesi

3.  6764 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin

değerlendirilmesi

 

06.09.2018

Perşembe

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla

yapılacaktır.

 

Eğitime Alternatif Yaklaşımlar:

J. T. Gatto’nun “Eğitim Bir Kitle İmha Silahı” kitabının tüm öğretmenlerce okunarak tartışılması

 

07.09.2018

Cuma

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

 

Tüm öğretmenler

www.eba.gov.tr’de yer alan Mesleki Çalışma Dönemi video kümesi içerisinden okulun kendi ihtiyacına göre seçilecek videoların izlenerek öğretmenler tarafından tartışılması ve gelecek eğitim dönemi için video önerilerinin sunulması.

 

İKİNCİ HAFTA

10-14 Eylül 2018

Tarih Çalışma

Zamanı

Katılımcılar Eğitim Görevlileri/

Sorumlular

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler
 

 

 

 

 

10.09.2018

Pazartesi

 

 

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

1.  Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Hizmetlerinin Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Konular hakkındaki 19.10.2015 tarihli ve 10586335 sayılı yazıda yer alan açıklamaların müzakere edilmesi

2.  İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

3.  Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi ile mevzuatın müzakere edilmesi,

4.  MEB İşletmelerde Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesi ile ilgili bilgilendirme

5.  İşletmede beceri eğitim modülü hakkında bilgilendirme

 

 

 

11.09.2018

Salı

 

 

 

09.30-12.30

 

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünd e tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır. “Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir”:

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri AR-GE birimleri koordinatörlüğünde Ek 5’te yer alan form kullanılarak öğretmenlerimizin ilgili konu başlıklarındaki fikirlerinin tespit edilerek analizlerinin yapılması, bu analizlerden hareketle il

ve ilçe raporlarının oluşturulması

 

 

 

12.09.2018

Çarşamba

 

 

09.30-10.30

Tüm öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. TÜBİTAK projeleri ve uluslararası programlar hakkında incelemeler yapılması

Kurum bünyesinde eğitim ve öğretimde kaliteyi artırabilmek amacıyla proje çalışmaları planlaması

 

10.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

İl/ilçe emniyet müdürlüğünde görevli trafik

eğiticileri

 

Genel trafik eğitimi

 

13.09.2018

Perşembe

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla

yapılacaktır.

www.eba.gov.tr’de yer alan “Tecrübe konuşuyor” başlıklı video kümesi içerisinden okulun seçeceği videoların izlenerek öğretmenler tarafından tartışılması
 

 

 

 

 

 

14.09.2018

Cuma

 

 

 

 

09.30-10.20

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

Akademisyenler, özel eğitim öğretmeni, rehber öğretmen veya kurum müdürü

Özel eğitim konularında çalışmalar (BEP, özel eğitim gereksinimi olan birey vs.), okul içindeki kaynaştırma/ bütünleştirme eğitimi politikasının gözden geçirilmesi, kaynaştırma/ bütünleştirme eğitimi yapılacak öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması, eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılacak rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi
 

 

10.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla

yapılacaktır.

 

Fuat Sezgin’in “Bilim Tarihi Sohbetleri” kitabının okunarak öğretmenlerce tartışılması

 

 

 

BİRİNCİ HAFTA 03-07 Eylül 2018
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri/

Sorumlular

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler
 

 

 

 

 

03 Eylül 2018 Pazartesi

 

09.30-10.20

 

Tüm öğretmenler

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma dönemi hakkında genel bilgilendirme
10.30-11.20 Tüm öğretmenler Prof. Dr. Ziya Selçuk Millî Eğitim Bakanı Açılış Konuşması: TRT Okul’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi
 

 

11.30-14.00

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Ek 3’te yer alan form da dikkate alınarak okulun eğitim öğretim politikalarının

değerlendirilmesi/geliştirilmesi

 

 

 

 

 

04 Eylül 2018 Salı

 

 

 

09.30-11.20

 

 

Tüm öğretmenler

 

Beden eğitimi öğretmenleri ve/veya hizmet içi eğitimlerde benzer eğitimleri almış olanlar

Buz Kırma Etkinlikleri: Ek 4’te yer alan yönergeye uygun olarak bütün öğretmenlerin buz kırma etkinliklerine katılması. Bu etkinliklerin sınıf düzeyinde ve öğrenciler arasında nasıl kullanılacağının tartışılması
 

 

 

11.30-13.30

 

 

Tüm öğretmenler

 

Zümreler ilgili müdür yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Ek 3’te yer alan form da dikkate alınarak zümre düzeyinde eğitim öğretim politikalarının

değerlendirilmesi/geliştirilmesi

 

05 Eylül 2018 Çarşamba

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır. Örnek Bir Din Eğitimcisi:

Ahmet Hamdi Akseki’nin hayatı ve din eğitimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi

 

06 Eylül 2018 Perşembe

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır. Eğitime Alternatif Yaklaşımlar:

J. T. Gatto’nun “Eğitim Bir Kitle İmha Silahı” kitabının tüm öğretmenlerce okunarak tartışılması

 

 

 

07 Eylül 2018 Cuma

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

www.eba.gov.tr’de yer alan Mesleki Çalışma Dönemi video kümesi içerisinden, okulun kendi ihtiyacına göre seçilecek videoların izlenerek öğretmenler tarafından tartışılması ve gelecek eğitim döneminde talep edilen videolara ilişkin önerilerin sunulması ve

il ARGE birimlerine ulaştırılması

 

 

 

İKİNCİ HAFTA 10-14 Eylül 2018
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri/ Sorumlular Dersler ve Yapılacak

Faaliyetler

 

 

 

10 Eylül 2018 Pazartesi

 

 

09.30-10.20

 

 

Tüm öğretmenler

 

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır.

dogm.meb.gov.tr, dinogretimi.gov.tr, dinogretimiokullar.meb.gov.tr MEBDES, EBA Uygulamaları

gibi sitelerin incelenmesi

 

10.30-12.30

Tüm öğretmenler İl/ilçe emniyet müdürlüğünde görevli trafik eğiticileri  

Genel trafik eğitimi

 

 

 

 

11 Eylül 2018 Salı

 

 

 

09.30-12.30

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

1.  2018-2019 sosyal kültürel etkinliler takviminin müzakere edilmesi

2.  İmam hatip okullarında din, ahlak ve değerler alanı sosyal ve kültürel ortak etkinliklerin

planlanması

 

 

 

12 Eylül 2018 Çarşamba

 

 

 

09.30-12.30

 

 

Tüm öğretmenler

 

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır.

www.eba.gov.tr’de yer alan “Tecrübe Konuşuyor” başlıklı video kümesi içerisinden okulun seçeceği videoların izlenerek öğretmenler tarafından tartışılması
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Eylül 2018 Perşembe

 

 

 

 

 

 

 

09.30-10.20

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

 

Akademisyenler, özel eğitim öğretmeni, rehber öğretmen veya kurum müdürü

Özel eğitim konularında çalışmalar (BEP, hiperaktif öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan birey vs.), okul içindeki kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi politikasının gözden geçirilmesi, kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi yapılacak öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması, eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılacak rehberlik çalışmalarının

değerlendirilmesi

 

10.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır. Fuat Sezgin’in “Bilim Tarihi Sohbetleri” kitabının okunarak öğretmenlerce tartışılması
 

 

 

 

14 Eylül 2018 Cuma

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır. “Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir”:

İl ve ilçe millî eğitim

müdürlükleri AR-GE birimleri koordinatörlüğünde Ek 5’te yer

alan form kullanılarak öğretmenlerimizin ilgili konu başlıklarındaki fikirlerinin tespit edilerek analizlerinin yapılması, bu analizlerden hareketle il ve

ilçe raporlarının oluşturulması

 

 

 

 

BİRİNCİ HAFTA 03-07 Eylül 2018
Tarih Çalışma

zamanı

Katılımcılar Eğitim Görevlileri/

Sorumlular

Dersler ve Yapılacak Faaliyetler
 

 

 

 

03.09.2018

Pazartesi

 

09.30-10.20

Tüm öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından

planlanacaktır.

2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma dönemi hakkında genel

bilgilendirme

10.30-11.20 Tüm öğretmenler Prof. Dr. Ziya Selçuk Millî Eğitim Bakanı Açılış Konuşması: TRT Okul’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi
 

 

11.30-14.00

 

 

Tüm öğretmenler

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Ek 3’te yer alan form da dikkate alınarak okulun eğitim öğretim politikalarının

değerlendirilmesi/geliştirilmesi

 

 

 

 

 

04.09.2018

Salı

 

 

09.30-11.20

 

 

Tüm öğretmenler

Beden eğitimi öğretmenleri ve/veya hizmetiçi eğitimlerde benzer eğitimleri

almış olanlar

Buz Kırma Etkinlikleri: Ek 4’te yer alan yönergeye uygun olarak bütün öğretmenlerin buz kırma etkinliklerine katılması. Bu etkinliklerin sınıf düzeyinde ve öğrenciler arasında nasıl

kullanılacağının tartışılması

 

 

11.30-13.30

 

Tüm öğretmenler

Zümreler ilgili müdür yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yansıra Ek 3’te yer alan form da dikkate alınarak zümre düzeyinde eğitim öğretim politikalarının

değerlendirilmesi/geliştirilmesi

 

 

05.09.2018

Çarşamba

 

 

09.30-12.30

 

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla

yapılacaktır.

 

Eğitime Alternatif Yaklaşımlar:

J. T. Gatto’nun “Eğitim Bir Kitle İmha Silahı” kitabının tüm öğretmenlerce okunarak tartışılması

 

 

 

06.09.2018

Perşembe

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

Tüm öğretmenler

www.eba.gov.tr’de yer alan “Mesleki Çalışma Dönemi” video kümesi içerisinden, okulun kendi ihtiyacına göre seçilecek videoların izlenerek öğretmenler tarafından tartışılması ve gelecek eğitim döneminde talep edilen videolara ilişkin önerilerin sunulması ve

il ARGE birimlerine ulaştırılması

 

 

 

07.09.2018

Cuma

 

 

 

09.30-12.30

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

1)Yenilenen Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin incelenerek tüm öğretmenlerin bilgilendirilmesi 2)Rehberlik hizmetleri programı kapsamında Bakanlıkça belirlenen genel hedefler ile ilgili rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu tarafından tüm

personelin bilgilendirilmesi

 

İKİNCİ HAFTA 10-14 Eylül 2018
Tarih Çalışma zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri/ Sorumlular Dersler ve Yapılacak Faaliyetler
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09.2018

Pazartesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Öğretmenlerin okuttukları tüm derslere ilişkin öğretim programlarını incelemesi, aşağıda sayılan öğretim programlarına yönelik raporların hazırlanması

1)Özel Eğitim

Anaokulları İçin Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Öğretim Programları

2)Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğretim Programları

3) Özel Eğitim Meslek Okulu Akademik Ders Programları

4)Özel Eğitim Meslek Okulu Meslek Programları

5) Türk İşaret Dili Dersi 1, 2 ve 3. Sınıflar Öğretim Programı

6) Görme Engelliler İlkokulları Oyun, Fizikî Etkinlikler ve Bağımsız Hareket Dersi Öğretim Programı

7) Görme Engelliler Ortaokulları Beden Eğitimi, Spor ve Bağımsız Hareket Dersi Öğretim Programı

 

 

 

11.09.2018

Salı

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır.

“Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir”: İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri AR-GE birimleri koordinatörlüğünde Ek 5’te yer alan form kullanılarak öğretmenlerimizin ilgili konu başlıklarındaki fikirlerinin tespit edilerek analizlerinin yapılması, bu analizlerden hareketle il ve ilçe raporlarının

oluşturulması

 

 

 

 

12.09.2018

Çarşamba

 

 

 

09.30-10.30

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

Proje ve hibe türleri,

özel eğitim ile ilgili iyi proje örnekleri ve proje hazırlık sürecine ilişkin olarak proje yürütme komisyonu tarafından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan sunu kullanılarak

tüm öğretmenlerin bilgilendirilmesi ve proje önerilerinin tartışılması

 

10.30-12.30

Tüm öğretmenler İl/ilçe emniyet

müdürlüğünde görevli trafik eğiticileri

 

Genel trafik eğitimi

 

13.09.2018

Perşembe

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin

katılımıyla yapılacaktır.

www.eba.gov.tr’de yer alan “Tecrübe Konuşuyor” başlıklı video kümesi içerisinden okulun seçeceği videoların

izlenerek öğretmenler tarafından tartışılması

 

14.09.2018

Cuma

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla

yapılacaktır.

 

Fuat Sezgin’in “Bilim Tarihi Sohbetleri” kitabının okunarak öğretmenlerce tartışılması

 

 

BİRİNCİ HAFTA 03-14 Eylül 2018
Tarih Çalışma

Zamanı

Katılımcılar Eğitim Görevlileri/

Sorumlular

Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
 

 

 

 

03.09.2018

Pazartesi

 

09.30-10.20

Tüm öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma dönemi hakkında genel bilgilendirme
10.30-11.20 Tüm

öğretmenler

Prof. Dr. Ziya Selçuk

Millî Eğitim Bakanı

Açılış Konuşması: TRT Okul’dan canlı

olarak yapılacak yayının takip edilmesi

 

 

11.30-14.00

 

 

Tüm öğretmenler

 

Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Ek 3’te yer alan form da dikkate alınarak okulun eğitim öğretim politikalarının

değerlendirilmesi/geliştirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2018

Salı

 

 

09.30-11.20

 

 

Tüm öğretmenler

Beden eğitimi öğretmenleri ve/veya hizmet içi eğitimlerde benzer

eğitimleri almış olanlar

Buz Kırma Etkinlikleri: Ek:4’te yer alan yönergeye uygun olarak bütün öğretmenlerin buz kırma etkinliklerine katılması. Bu etkinliklerin sınıf düzeyinde ve öğrenciler arasında nasıl

kullanılacağının tartışılması

 

 

 

 

11.30-13.30

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

Zümreler ilgili müdür yardımcısı başkanlığında çalışmalarını yapacaklardır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı: Genel gündemin yanı sıra Ek 3’te yer alan form da dikkate alınarak zümre düzeyinde eğitim öğretim politikalarının değerlendirilmesi/geliştirilmesi

Ulusal ve uluslararası alanda yapılacak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda; öğrenci kulübü, toplum

hizmeti çalışmaları ve bu kapsamdaki diğer sosyal etkinliklerin belirlenmesi

 

 

 

05.09.2018

Çarşamba

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

Tüm öğretmenler

www.eba.gov.tr’de yer alan” Mesleki Çalışma Dönemi” video kümesi içerisinden, okulun kendi ihtiyacına göre seçilecek videoların izlenerek öğretmenler tarafından tartışılması ve gelecek eğitim döneminde talep edilen videolara ilişkin önerilerin sunulması ve il ARGE

birimlerine ulaştırılması

 

06.09.2018

Perşembe

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin

katılımıyla yapılacaktır.

Eğitime Alternatif Yaklaşımlar:

J. T. Gatto’nun “Eğitim Bir Kitle İmha Silahı” kitabının tüm öğretmenlerce okunarak tartışılması

 

 

 

 

 

 

07.09.2018

Cuma

 

 

09.30-12.30

 

 

Tüm öğretmenler

 

Kurum müdürlükleri tarafından planlanacaktır.

-2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak kurslar ve kurs işlemleri ile ilgili bilgilendirme yapılması

-Güncellenen ve yeni uygulamaya konulan

yaygın eğitim kurs programları ile ilgili bilgilendirme yapılması

– Türkiye genelindeki hayat boyu öğrenme kurumları vasıtasıyla görme, işitme, ortopedik engelli bireyler ile otizmi olan ve zihinsel engelli bireyler için engel gruplarına göre hazırlanan programlarının

tanıtılması

 

 

İKİNCİ HAFTA 10-14 Eylül 2018
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri/ Sorumlular Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
 

10.09.2018

Pazartesi

 

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla

yapılacaktır.

www.eba.gov.tr’de yer alan “Tecrübe konuşuyor” başlıklı video kümesi içerisinden okulun seçeceği videoların izlenerek öğretmenler tarafından tartışılması
 

 

 

 

11.09.2018

Salı

 

 

 

09.30-10.30

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

İlgili müdür yardımcısı zümre başkanları

-Okuma yazma seferberliği hakkında bilgilendirme yapılması.

-Dijital ortamdaki açık ve uzaktan eğitim sistemlerinin tanıtımının yapılması.

-21. yüzyıl temel becerileri hakkında farkındalık oluşturulması amacıyla

sunum yapılması

 

10.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

İl/ilçe emniyet müdürlüğünde görevli trafik

eğiticileri

 

Genel trafik eğitimi

 

 

 

 

12.09.2018

Çarşamba

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacaktır.

“Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir”:

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri AR- GE birimleri koordinatörlüğünde Ek 5’te yer alan form kullanılarak öğretmenlerimizin ilgili konu başlıklarındaki fikirlerinin tespit edilerek analizlerinin yapılması, bu analizlerden hareketle il ve ilçe raporlarının

oluşturulması

 

 

 

 

 

13.09.2018

Perşembe

 

 

 

 

 

09.30-12.30

 

 

 

 

 

Tüm öğretmenler

 

 

 

 

 

Kurum müdürü tarafından planlanacaktır.

1. Yetişkin eğitiminde öğretmen yaklaşımı

2. Yetişkin eğitimi alanında yazılmış eserlerin araştırılması ve tanıtımının yapılması,

3.Öğrenme ortamında e-öğrenme materyallerinin kullanımının önemi hakkında sunum yapılması.

4.6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu konularında bilgilendirme yapılması.

5.Merkez bina ve kurs yerlerinde

alınacak iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin görüşülmesi

 

14.09.2018

Cuma

 

09.30-12.30

 

Tüm öğretmenler

Bir öğretmenin moderatörlüğünde tüm öğretmenlerin katılımıyla yapılacak  

Fuat Sezgin’in “Bilim Tarihi Sohbetleri” kitabının okunarak öğretmenlerce tartışılması

 

Etiketler: » » »
Share
1076 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ