logo

2013-2014 yıl sonu lise öğretmenlerinin seminer çalışmaları

Lise Öğretmenleri ilk kez seminer (mesleki) çalışması yapacaklar

Yeni Ortaöğretim Yönetmeliğinin 87.maddesine göre Lise öğretmenleri de İlköğretim öğretmenleri gibi 2013-2014 yıl sonunda Mesleki çalışma yapacaklar.

Diğer bir deyişle Lise öğretmenleri ilk kez bu yıl seminer çalışması yapacaklar.

Bu nedenle MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Lise Öğretmenlerinin Seminer çalışmaları ile ilgili internet sitesinden mesleki çalışma programının genel hatlarını açıkladı.

Ortaöğretim Yönetmeliğinin “Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları” başlıklı 87 nci maddesinde: “(1) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde kadrolarının bulunduğu/görevlendirildikleri okulda mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanır ve çalışma öncesinde yönetici ve öğretmenlere duyurulur.

(2) Bu çalışmalarda;

a) Yönetici ve öğretmenlerin; genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon konularında, bilgilerini arttırıcı faaliyetler yapılır.

b) Yeni beceriler kazandırmaya, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmaya, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamaya yönelik faaliyetler yapılır.

c) Öğretim programları, mevzuat ve uygulamalarla ilgili inceleme ve değerlendirme yapılır.

ç) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu toplantılarıyla bunlarla ilgili iş ve işlemler yapılır.

d) Eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesiyle yeni öğretim yılında uygulanacak yıllık çalışma programı, iş takvimi ve iş bölümüyle ilgili hazırlıklar yapılır.

(3) Mesleki çalışmalardan azami verim elde edilebilmesi için okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, eğitim ve öğretimle ilgili diğer konularda da mesleki çalışma yapılabilir. Bu çalışmalar okul ortamının dışında ilgili eğitim ortamları veya işletmelerde de yapılabilir.

(4) Mesleki çalışmalarda ödenecek ücretle ilgili hususlarda 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar doğrultusunda işlem yapılır.” denilmektedir.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğretmenlerimize yönelik mesleki çalışmalar ilk defa bu yıl gerçekleştirileceğinden:

. Okul müdürlüklerince yukarıdaki hükümler doğrultusunda her okula özgü mesleki çalışma programları hazırlanması, akademik başarı, proje, performans ve seminer uygulamalarının değerlendirilmesi,

. Her ders için zümrelerce öğretim programlarının kazanım, konu, içerik bakımından değerlendirilmesi, varsa önerilerinin raporlaştırılarak ogm_program@meb.gov.tr adresine gönderilmesi,

. Öğrenci devam devamsızlık durumunun bir önceki yıl ile karşılaştırma yapılarak değerlendirilmesi,

. Yıl içinde yapılan sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerin bir önceki yılla karşılaştırılarak nitelik ve nicelik açısından değerlendirilmesi ve yeni planlamaların yapılması,

. Zümrelerin bir sonraki eğitim öğretim yıllına hazırlık amaçlı olarak, öğretim programlarını ve kazanımları dikkate alarak sınıflarda uygulanabilecek etkinliklerin hazırlanması, özgün materyal geliştirme ve örnek çalışmaların yapılması,

. Mesleki çalışma programlarına devam ve katılımın sağlanmasıyla ilgili gerekli tedbirlerin alınması,

. Çalışma programlarının öğretmenlerin özellikle mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak içeriğe sahip olması,

. Çalışmalarda üniversite ve ilgili STK’larla azami ölçüde işbirliğine gidilmesi,

. Mesleki çalışmalara ait tüm doküman ve raporların okul müdürlüklerince muhafaza edilmesi,

. Mevzuat uygulamalarıyla ilgili görüş ve önerilerin ayrıca ogm_mevzuat@meb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

İşte MEB’in Yayınladığı açıklama

Etiketler: » » »
Share
4852 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ