logo

2013-2014 yıl sonu Endüstri Meslek Lisesi yıl sonu iş ve işlemleri

2013-2014 yıl sonu Endüstri Meslek Lisesi yıl sonu iş  ve işlemleri:

1 – Öğretmenler okula devam eden tüm öğrencilerin yazılı, performans ve proje puanlarını Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleştireceklerdir.
2 – Okul Kütüphanesinden alınan ve teslim edilmeyen kitapların sorumlu Teknisyen ……..’e 06/06/2014 tarihine kadar teslim edilmesi.
3 – Rehberlik ve Eğitici Kulüp çalışmaları ile ilgili olarak;
a)-Rehberi olduğu sınıfın öğrenci kişisel dosyaların ilgili müdür yardımcısı nezaretinde takdir, teşekkür, ceza ,uygulanan test tekniklerin 06/06/2014 tarihine kadar e-okula mutlaka işlenmesi.
b)-Rehberlik çalışmaları yıl sonu raporu en geç 06/06/2014 tarihine kadar Müdür Yardımcısı ……….’e teslim edilecektir.
c)-Eğitici kulüp çalışma raporları 06/06/2014 tarihe kadar müdür yardımcısı …….’e teslim edilecektir.
d)-Gerek rehberlik gerek eğitici kulüp evrakları, dosyaları düzenli bir şekilde 06/06/2014 tarihine kadar müdür yardımcısı ………….’e teslim edilecektir.
e)- Spor ve Kooperatif kulüpleri ile varsa diğer kulüpler gelir- gider raporlarını öğretmenler kuruluna sunarak dosyalayacaklardır.
f)- Sosyal etkinlik çalışmaları “Sosyal Etkinlikler Öğrenci değerlendirme formu” ile “Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu’na göre değerlendirerek sonucu öğrenci dosyasına işlenmesi 06/06/2014 tarihine kadar yapılacaktır.
4 – Ders kesim raporları en geç 13/06/2014 tarihine kadar Müdür Başyardımcısı ……’e teslim edilecektir.
5 – Ders defterlerinde sehven unutulan haneler öğretmen tarafından kontrol edilerek doldurulacaktır.
6 – Öğretmenlerin 2.kanaat puanlarını bilgisayara aktarmaya başlayıp 06/06/2014 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. 10/06/2014 tarihinde sistem tarafımdan kilitlenecektir. Bu anlamda sınıf öğretmenleri;
a) – Öğretmenler puan çizelgelerinin çıktılarını kontrol ederek imzaladıktan sonra en geç 11/06/2014 tarihi mesai bitimine kadar Müdür Yardımcısına imzalatıp, okul müdürünün onayına sunacaktır. Daha sonra ilgili Müdür Yardımcısına teslim edecektir.
b) – Sınıf Öğretmenleri karnelere görüşlerini yazarak ,takdir ve teşekkür alacak öğrencileri tespit ederek okul müdürünün onayına 11/06/2014 tarihine kadar sunulacaklardır.
7 – Onur Kurulu Onur Belgesi ile belgelendirilecek öğrencilerin listesini 11/06/2014 tarihine kadar okul müdürünün onayına sunacaktır.
8 – Disiplin Kurulu 11/06/2014 gününe kadar Onur, takdir, teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin durumları ile okul birincilerinin durumunu görüşerek okul müdürünün onayına sunacaktır.
10 – Tayini çıkan okulumuz öğretmenlerinin üzerinde bulunan okulumuza ait her türlü zimmetli tüm malzemelerin İlişik Kesme Belgesi ile ilgililere teslim edecektir.
11 – Yazılı , Performans Çalışması ve Proje Evrakları Teslim Tutanağına Yazılı sınav kağıt adedi yazılarak düzenli bir şekilde 06/06/2014 gününe kadar Ambar Memuru ……..’e teslim edeceklerdir.
12 – Sene sonu münasebetiyle derslerde gevşeme, öğrencileri serbest çalışmaya sevk etmek gibi disiplin bozucu yönlendirmeler yapılmayarak dersin işlenmesinde ciddiyet hakim olacaktır.
13 – Ders öğretmenleri tarafından yoklamalar okulun son gününe kadar alınacaktır.
14- Ders öğretmeni öğrencisi olsun veya olmasın dersinin bitim saatine kadar okulu terk etmeyecektir.
15- 2013-2014 öğretim yılı sene sonu zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanaklarının 20/06/2014 tarihine kadar müdürün onayına sunulması.
16- Sınıf Rehber öğretmenleri ihtiyaç ve önerilerini içeren rapor hazırlayarak okul idaresine 20/06/2014 tarihine kadar teslim edecektir.
17- Zümre Başkanları Kurulu yıl sonu toplantısı 19/06/2014 Perşembe günü saat 09:00 da okulumuz kütüphanesinde yapılacaktır. Zümre başkanlarının toplantıya hazırlıklı gelecektir.
18- Öğretmenler tatil adresleri ev ve cep telefon numaralarını 20/06/2014 tarihine kadar Teknisyen ……….’a yazdıracaklardır.
19- Tüm öğretmenlerimizin Eğitimin Niteliğini Arttırıcı Çalışmalar (HEKAP) projesi çerçevesinde Branş öğretmeni İş Ölçeklerini doldurarak (1. Dönem ,2. Dönem, Yıl sonu ve Fark sütunları) Okul Müdürüne 25/06/2014 tarihi mesai bitimine kadar teslim edecektir.
20- Alan şefleri yaz döneminde staj yapacak öğrenci listelerini Müd. Yardımcısı ……….’ya 30/05/2014 tarihine kadar teslim edecellerdir.
21- Alan şefleri 2014-2015 öğretim yılı İşletmelerde Beceri Eğitimi iş ve işlemlerini tamamlayıp Müd. Yardımcısı ………’ya 06/06/2014 tarihine kadar listelerini teslim edeceklerdir.
22- Alan şefleri 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında alanlarında okutulacak olan Alan meslek dersleri ile ilgili zümrelerini 27/06/2014 tarihine kadar Müd. Başyard. ………..’e teslim edeceklerdir.

Etiketler: » » »
Share
2304 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ