logo

E-Müfredat Sistemi Kitap İnceleme Başvuruları

Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimin kalitesini geliştirmeyi amaçlayan çalışmaları kapsamında, dünya standartlarında ders kitapları ve diğer eğitim araçlarının sağlanması için yeni bir ders kitapları ve diğer eğitim araçları inceleme ve değerlendirme süreci tasarlanmıştır. Ders kitaplarının ve diğer eğitim araçlarının kalitesinin geliştirilmesi, bir insan hakkı olarak, her çocuğun kaliteli eğitime erişim hakkının güvence altına alınması açısından hayati önem taşımaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında okutulacak ders kitaplarının inceletilmesi, değerlendirilmesi ve kabulü ile ilgili iş ve işlemleri düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 12 Eylül 2012 tarih ve 28409 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 17’nci ve 18’inci maddeleri ders kitaplarının incelenmesi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinde öğretmenler ve öğretim elemanlarının katılımı ile inceleme ve değerlendirme panelleri oluşturulmasını hükme bağlamıştır.

İlgili yönetmelik gereği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca inceleme/değerlendirme işleminde görevlendirilecek öğretmenlerin, alan eğitimcilerinin/uzmanlarının kayıt, seçme ve görevlendirme işlemlerinin yapılmasını sağlayacak bir inceleme/değerlendirme veri tabanı (TT-BS) oluşturulmuştur. Ders kitapları ve diğer eğitim araçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde görev almak isteyen öğretmenler ve öğretim elemanları, TT-BS veri tabanına http://e-mufredat.meb.gov.tr/ adresinden erişerek on-line olarak kayıt yaptırabilirler.

TT-BS veri tabanına kayıt yaptıranlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca düzenlenecek yeri ve zamanı sisteme girdikleri e-posta adresleri üzerinden kendilerine duyurulacak olan inceleme/değerlendirme eğitimine alınacaklardır. Başkanlıkça düzenlenecek ilgili eğitimlere davet edilmede, sırası ile alanında doktora yapmış olmak, alanında (inceleme yapacağı alanda) yüksek lisans yapmış olmak ve kıdeme göre öncelik tanınacaktır. Eğitime alınacak öğretmen, alan eğitimcisi/uzmanı sayısı, her bir alanda iş yoğunluğuna bağlı olarak, inceleme/değerlendirme yapacak öğretmen ve öğretim elemanı ihtiyacı da dikkate alınarak Başkanlıkça belirlenecektir. Eğitime davet edilecek öğretmen ve öğretim elemanı sayısının ve dağılımının belirlenmesinde en üst düzeyde katılımı sağlama ve ülke genelinde dengeli bir dağılım oluşmasına özen gösterilecektir.

TT-BS veri tabanına kayıt yaptıracak öğretmenlerden, doktora yapmış olanlar için en az beş yıl, doktora yapmamış olanlar için en az 10 yıl öğretmenlik yapmış olma şartı aranır. Bu şartları taşımayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

TT-BS veri tabanına kayıt yaptıracak öğretim elemanlarının ilgili alanda en az doktora düzeyinde akademik kariyer yapmış olma şartı aranır.

TT-BS veri tabanına kayıt işleminde tüm bilgilerin; iletişim adreslerinin ve e-posta adreslerinin eksiksiz olarak girilmesi gerekir. Ayrıca, öğrenim durumu, kıdem ve hangi alanda ders kitabı ve eğitim aracı incelemek istenildiğine ilişkin bilgilerde beyan esas olup bu bilgiler eğitim esnasında ve/veya inceleme/değerlendirme ile ilgili görevlendirme aşamasında belgeye dayalı olarak doğrulanacaktır. Gerçeğe aykırı bilgi veren ya da beyanda bulunan öğretmen/öğretim elemanı hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılacaktır.

TT-BS veri tabanına kayıt işleminde hangi alanda ders kitabı ve eğitim aracı inceleneceğine ilişkin tercihte öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelgede yer alan “atamaya esas olan alanlar” la sınırlı olarak tercih yapacaklardır.

Öğretim elemanları ise yine aynı çizelgede “atamaya esas olan” alana kaynaklık eden yükseköğretim programını; bu program içinde doktora yaptıkları ve/veya doçentliklerini aldıkları alanı esas alarak tercih yapacaklardır.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan tüm öğretmenleri ve öğretim elemanlarını öğrencilerimize daha kaliteli ders kitapları ve diğer eğitim araçları sunulmasına katkı sağlamak amacıyla TT-BS’ye kayıt yaptırmaya davet ediyoruz.

 

Bir kitap incelemesi çalışma örneği

Etiketler: » » »
Share
2761 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan